P6101632_Header

Zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer

20120310-CRW_8018

  • Op zaterdag 15 december 2018
  • Om 19.30 uur
  • Kerkgebouw de Haven
  • Noorderkade 2  Harlingen

Koffie
Na afloop is er een collecte t.b.v. de zending en staat er koffie of thee voor u klaar.

Iedereen is van harte welkom op deze avond!

Op deze avond kunt u zelf meebepalen welke liederen er worden gezongen. Graag uw voorkeur kenbaar maken t/m 2 december a.s. door middel van het inleveren van een briefje in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

(119)