Week van Gebed

In de Week van Gebed is er onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken een

interkerkelijke gebedsavond op woensdag 23 januari

in De Haven.

De aanvang is om 19.30 uur.
Stilte, gebed en muziek staan centraal.
De voorganger deze avond is ds. Herbert Meerveld.

Week van Gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Het thema dit jaar is ‘Recht voor ogen’. Lees hier meer over de Week van Gebed en het thema.

(67)