Terschelling


Samenkomsten GKV/CGK/NGK op Terschelling in 2020

Locatie: gebouw ET 10, Midsland-Noord
Aanvang: 11.00 uur

Mededeling over de samenkomsten in 2020:

Het bestuur heeft tot haar teleurstelling moeten besluiten, alle samenkomsten voor dit
jaar te annuleren.

We mogen niet, aansluitend aan de dienst van PKN-Terschelling, een tweede
samenkomst organiseren zonder eerst de zaal voldoende te luchten en schoon te maken.
Ook het regelen, dat er niet meer dan het toegestane aantal bezoekers in de zaal komt en
het organiseren van een veilige binnenkomst, zitplaatsverdeling en vertrek is – zonder vaste aanspreekpunten op het eiland die we hiervoor kunnen instrueren – niet uitvoerbaar.

Wij wensen ieder een goed verblijf op Terschelling toe en zien uit naar een ontmoeting
op andere wijze of volgend seizoen D.V.

Bestuur Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT)

Informatie en preekvoorziening:
H.C.Kammeraat, 0182-393521
kammeraat@live.nl

In 2019 is uit de collecten een gift van € 500 geschonken aan Stichting Tot Heil des Volks
en van € 500 aan  het project Doingoood van Wakisa Ministries (Kampala).

In 2020 hopen we nogmaals het project Doingoood van Wakisa Ministries (Kampala) te steunen die in Uganda ongewenst zwangere teenagers opvangt.  O.a. twee Harlinger vrouwen zetten zich hiervoor in.
(meer info: www.vrijwilligerswerk-afrika.nl/projecten-doingoood/wakisa-ministries)
Daarnaast hopen we ook aan Stichting Kuria een gift te kunnen overmaken..

 

(8288)