high-tea-2000983_1280

Paasmiddag

Woensdagmiddag 28 maart wordt er een gezellige middag gehouden in het vergadercentrum van ons kerkgebouw.

De diaconessen nodigen u van harte uit en zij bereiden voor u een overheerlijke high tea!

Opgave voor deze middag, en voor eventueel vervoer naar de kerk, kan bij uw eigen wijkdiacones. Graag opgave vóór zondag 20 maart a.s.

De diaconessen

(24)