Liturgie Paaswake 3 april 2021

Psalm 130
Lektor: lezing: Mattheus 28: 1- 10
Voorganger, dragend de brandende paaskaars:
‘Christus, gisteren en heden, begin en einde, Alpha en Omega, hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en maatschappij, in de eeuwen der eeuwen.‘
Allen: Amen
Voorganger: ‘Licht van Christus!’
Allen : Heer, wij danken U.  (3x)
Koor: Weelkes:  Alleluia
Lezing: Gen. 1: 1- 2: 3
Psalm 33: 2
Lezing:  Exodus 14: 15- 15:1
LvdK Gezang 196
Lezing Daniel 3: 1- 6, 16- 24
NL lied 154a
Doopgedachtenis:
Lezing: Romeinen 6 : 1-11
Koor: NL lied 604
Gebeden, voorbeden
NL lied 634
Zegen
Koor: Stanford: Ye choirs of new Jerusalem

(1284)