Liturgie Oudejaarsavond

Intochtslied: NGK 8a : 1, 2 – Heer, onze God, hoe heerlijk
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NGK 8a : 3, 4
Zingen: Opwekking 462 – Aan Uw voeten Heer
Lezen: Psalm 150
Zingen: Hemelhoog 562 – Mijn vader dank U wel 
Preek
Zingen: Ldk. gezang 21 : 1, 3, 7 – Alles wat adem heeft
Belijdenis
Zingen: Opwekking 733 – 10.000 redenen tot dankbaarheid
Collecte
Zingen: Hemelhoog 624 : 1, 2, 4, 5 – Vreugde, vreugde
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • Kerk
  • Emeritifondsen

(458)