Liturgie Oudejaarsavond 2022

Intochtslied: GK 96 : 1, 5 – ‘Zing een nieuw lied voor God, de Here’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB/GK 90 : 1, 3, 6 – ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’
Gebed
Lezen:

  • Jesaja 24 : 1 – 6;
  • Jesaja 24 : 21 – 23;
  • Jesaja 26 : 1 – 11

Zingen: LB 445 : 1, 2, 4 – ‘De nacht is haast ten einde’
Tekst: Jesaja 26 : 9
Preek
Zingen: LB 33 : 4, 6, 8 – ‘Wat ook de volkeren beramen’
Belijdenis
Zingen: LB 239 : 7 – ‘O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’
Gebed
Zingen: Opwekking 520 – ‘Wees mijn verlangen’
Collecte

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(889)