Liturgie Oudejaarsavond

Aanvangslied: Ps 90 : 1, 4 en 8
Gebed
Schriftlezing: Genesis 33: 1-17
Lied: Ps. 118 : 2 en 3
Preek: ds. Kramer Amersfoort
Lied: Lied Sela “Ik zal er zijn”
Geloofsbelijdenis
Lied 38 Geref Kerkboek 1, 2 en 4 – Zoek eerst het koninkrijk van God
Dankgebed
Slotzang : NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer
Zegen
Collecte

Voorganger:
Br. Geert Noorman

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(700)