Liturgie Oudejaarsavond

Intochtslied: GK Psalm 93: 1, 2 en 3
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: LB 146c: 1 en 3 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
Gebed
Lezen: Prediker 6:10 – 7: 10
Lied: GK Psalm 90:1
Preek n.a.v. Prediker 7:10
Lied: LB 978: 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis: HH 479: 1-4 ‘Heer u bent mijn leven’
Dankgebed
Collecte

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  • Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

Lied: LB 416: 1-4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(547)