Liturgie morgendienst 26 september 2021

Intochtslied: GK psalm 107 : 1
Mededelingen
Votum en zegen
Zingen: GK psalm 92 : 1, 2
Wet: Deuteronomium 4 : 1 – 9
Zingen: GK 243 : 1, 2, 3, 4 – ‘Heer, ik kom tot U’
KND
Gebed
Lezen: Exodus 5 : 1 – 6 : 1
Preek: Mission impossible voor Mozes?
Zingen: GK psalm 118 : 3, 6
Gebed
Zingen: NLB 416 : 1, 2, 3, 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn’
Zegen
Collecte

Voorganger:
Ds. A.A.J. de Boer

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Theologische Universiteiten: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte Theologische Universiteiten

(5260)