20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Weerklank 289 (Wij willen deze dag U wijden)
Votum en groet
Zingen: NGK 138 : 1, 4 (Ik zal met heel mijn hart uw eer)
Onderwijs voor het leven
Zingen: Weerklank 3 = Gkb. gez. 11 (Hoor Israël, de Here)
KND: t/m groep 4 naar de orgelzaal
Lezen: Deuteronomium 29 : 1 – 14
Zingen: Weerklank 463 : 1, 2 (U die mij geschapen hebt)
Lezen: Handelingen 21 : 15 – 24
Preek: Ik beloof!?
Zingen: Gkb. psalm 105 : 1, 2, 5
Formulier bevestiging ambtsdragers
Zingen: NLB 838 : 1 – 4 (O grote God die liefde zijt)
Collecte
Zingen: NLB 885 (Groot is uw trouw, o Heer)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(2697)