Liturgie morgendienst 10 december 2023

Intochtslied: DNP 80 : 1, 2 – ‘Hoor ons bidden, trouwe herder’
Welkom en mededelingen
Aansteken kaarsen
Projectlied
Votum en groet
Zingen: LB 315 – ‘Heb dank, o God van alle leven’
Gebed
Leefregel: 2 Petrus 3 : 8 – 15a
Zingen: LB 442 – ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lezen:

  • Jesaja 40 : 1 – 11
  • Johannes 1 : 19 – 28

Tekst: Johannes 1 : 23
Preek
Zingen: LB 439 : 1, 2, 3 – ‘Verwacht de komst des Heren’
Belijdenis
Zingen: LB 217 : 5 – ‘Aan U ons loflied : glorie aan de Vader’
Gebed
Formulier
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: GK 189 – ‘Hoe zal ik Hem bezingen’
Gebed
Slotzang: Opwekking 331 – ‘Breng dank aan de Eeuwige’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Diaconie (tafelcollecte):NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte diaconie

(7515)