Liturgie morgendienst 24 oktober 2021

Intochtslied: LvdK psalm 84 : 1, 2
Mededelingen
Votum en zegen
Zingen: LvdK psalm 84 : 6
Wet
Zingen: Opwekking 488 – ‘Heer, ik kom tot U’
Kindernevendienst
Gebed
Lezen: HSV Handelingen 8 : 26 – 40
Zingen: LvdK gezang 444 : 1, 2 – ‘Grote God, wij loven U’
Preek
Zingen: LvdK psalm 87 : 1, 2, 3, 4
Gebed
Slotzang: LvdK gezang 444 : 3 – ‘Heer, ontferm U over ons’
Zegen
Collecte

Voorganger:
Prof. Dr. H. J. Selderhuis

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Theologische Universiteiten: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte Theologische Universiteiten

(5318)