20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Welkom en inleidende woorden
Zingen: Psalm 33: 1, 2 en 8
Gebed
Lezing: Lucas 17:5-10
Zingen: NLB 578: 1-6
Meditatie (Geef me een klein geloof)
Zingen: Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)
Gebed
Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(3931)