Liturgie morgendienst

Intochtslied: Ps.122:1,2
Stil Gebed
Gezongen Votum en Groet
Lezing van Gods wet
Gebed om de opening van Gods Woord
Zingen: Ldk. Ps.122:3
Schriftlezing:

  • Hand 2: 41-47
  • Hand. 4: 32-37

Verkondiging
Zingen: Ps. 133:1,2,3
Dankgebed en voorbede

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

Zingen: Gez. 304:3
Zegen

Voorganger:
Prof. Dr. H.J. Selderhuis

(4267)