20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Joh. de Heer 13 : 1, 3, 4 – Ik wandel in het licht met
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 827 : 1, 2, 4 – Mensen zijn geroepen om te leven
Onderwijs voor het leven
Kindermoment
Zingen: NGK 239 – ‘k Stel mijn vertrouwen
KND: t/m groep 4 = orgelzaal; 5 – 8 = jeugdhonk
Lezen: Johannes 6 : 30 – 35
Zingen: NLB 622 : 1, 3, 6 – Nu triomfeert de Zoon van God
Lezen: Romeinen 8 : 1 – 17
Zingen: Opwekking 687 – Heer wijs mij uw weg
Preek
Zingen: Opwekking 575 : 1 t/m 4
Gebed
KND: kinderen komen terug
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 141 : 1, 2, 3 – Dankt, dankt nu allen God
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Theologische Universiteiten

(3655)