Liturgie morgendienst Pinksterzondag 28 mei 2023

Intochtslied: LB 683 – ‘ ‘t Is feest vandaag’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: DNP 67 – ‘God, geef genade, geef Uw zegen’
Leefregel: Leviticus 19 : 9 – 18
Zingen: LB 834 – ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lezen: Ezechiël 16 : 16 – 20
Zingen: GK 217 : 1, 2, 3, 7, 9 – ‘Dit is de dag, dit is het uur’
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 16
Zingen: LB 678 : 4 t/m 9 – ‘Daarna doet God de hoge hemel open’
Tekst: Handelingen 2 : 11b
Preek
Zingen: LB 686 – ‘De Geest des Heren heeft…’
Gebed
Zingen: LB 1006 – ‘Onze Vader in de hemel’
Aandacht collecte
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Slotzang: LB 723 – ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Evangelisatie: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte evangelisatie

(6960)