20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Votum en groet
Zingen: DNP 63 : 1, 2
Wet: NLB 310
KND: t/m groep 4 naar de orgelzaal
Lezen: Marcus 1 : 21 – 26 en 32 – 45
Zingen: Gkb. psalm 130
Tekst: Marcus 1 : 41
Preek
Zingen: Gkb. psalm 68 : 8
Gebed: DNP 139 : 1, 2
Collecte
Zingen: NLB 416 : 1, 2, 3, 4
Zegen

Voorganger:
Ds. P. Poortinga

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Theologische Universiteiten

(2513)