20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Gkb. psalm 150 : 1, 2 (Looft de HEER uw God alom)
Votum en groet
Zingen: NPB 145 : 1 (Mijn God en koning, ik wil toegewijd)
Wet
Zingen: Gkb. psalm 1 : 1, 2 ( Welzalig wie niet volgt der)
KND: t/m groep 4 = orgelzaal; 5 – 8 = jeugdhonk
Lezen: Johannes 2 : 1 – 11
Zingen: NLB 526 : 3, 4 = ldk. gez. 166 : 3, 4 (In Kana was de)
Preek
Zingen: NPB 145 : 3
Gebed
KND: kinderen komen terug
Collecte
Zingen: NGK gezang 231 : 3, 4 = gkb. gez. 147 : 3, 4 (Heer, zolang wij ademhalen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.J.J. Pomp

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Zending

(2279)