Liturgie morgendienst 1 augustus 2021

Stil gebed
Votum en zegen
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 2017: 160 (Laat de kinderen tot mij komen)
Woorden van Leven: Galaten 5:13-26
Zingen: Gereformeerd Kerkboek 2017: 177 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Lezen: Openbaring 21:9-27
Zingen: Psalm 87: 1, 2
Verkondiging: Psalm 87
Zingen: Psalm 87: 3, 4, 5
Gebed
Zingen: Liedboek 2013: Lied 413 (Grote God, wij loven U)
Zegen
Collecte

Voorganger:
Ds. E.J. Hempenius

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte zending

(5157)