Liturgie morgendienst 25 september 2022

Intochtslied: LB 26 : 1, 3, 5 – ‘O Heer, op wie ik pleit’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 908 : 2, 4, 6 – ‘Ik heb U lief, o Gij mijn leven’
Leefregel
Zingen: GK 101 : 1, 2, 3 – ‘Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen’
Lezen: Hosea 4
Zingen: LB 791 : 1, 3, 4, 6 – ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
Lezen: 1 Tessalonicenzen 4:1–8
Tekst: 1 Tessalonicenzen 4:4
Preek
Zingen: GK 176 : 5 – ‘k Geloof in God, de Heil’ge Geest, die troost’
Gebed
Zingen: LB 885 – ‘Groot is Uw trouw, o Heer’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(6229)