Liturgie morgendienst

Intochtslied: LB 103c : 1, 2, 5 ‘Loof de Koning heel mijn wezen’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 84 : 1, 3
Gebed: Opwekking 755 ‘ Laat ons Christus zien’ – Youtube
Lezen: Marcus 2 : 23 – 28
Zingen: GK 103 : 3, 9
Preek
Zingen: LB 103e ‘Bless the Lord, my soul’
Belijdenis
Zingen: Hemelhoog 630 ‘Father, we love You’
Aankondiging collecte
Gebed
Lied: ‘Blessed be your name’ – Youtube
Zegen
Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Theologische Universiteiten: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte Theologische Universiteiten

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(4709)