Liturgie morgendienst 22 januari 2023

Intochtslied: LB 214 : 1, 2, 6, 8 – ‘Het licht dat weer opnieuw begint’
Welkom  en mededelingen
Votum en groet
Zingen: DNP 67 : 1, 2
Gebed
Lezen: Jesaja 49 : 1 – 7
Zingen: LB 139b – ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen: Matteüs 4 : 12 – 25
Tekst: Matteüs 4 : 18 – 22
Preek
Zingen: LB 816 – ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’
Gebed
Belijdenis: GK 175b
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen: GK 250 – ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Evangelisatie: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte evangelisatie
  3. Deurcollecte: Bibliotheekfonds Theologische Universiteiten: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte Bibliotheekfonds Theologische Universiteiten

(6593)