Liturgie morgendienst 22 mei 2022

Intochtslied: LvdK gezang 429 – ‘Wie maar de goede God laat zorgen’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK psalm 42 : 1, 5
Wet
Zingen: GK06 gezang 156 – ‘Heer, ik kom tot U’
KND
Gebed
Lezen: Romeinen 8 : 18 – 30
Zingen: GK psalm 23 : 1, 2
Preek
Zingen: GK psalm 43 : 3, 4, 5
Gebed: Weerklank 507 : 1 t/m 5 –‘Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen’
KND terug
Zingen: LvdK gezang 463 : 1, 2, 5 – ‘O Heer die onze Vader zijt’
Zegen
Collecte

Voorganger:
Br. M. Beuker

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(5805)