20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Heer, U bent mijn leven
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Belijdenis: Opwekking 347 : IK GELOOF IN GOD DE VADER
Lezen: Johannes 8 : 31-36
Zingen: Opwekking 733 : 10 duizend redenen
PREEK: Thema : NO MORE SLAVES
Band: NO LONGER SLAVES
Zingen: Lied 820 : Alzo lief had God de wereld
Zingen: Psalmen voor nu 16
Collecte
Slotzang: Opwekking lied 801: Mijn hart gelooft
Zegen
Amen: Vrede van God, de vrede van God

Voorganger:
Dhr. N. Laros

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(3447)