P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Intochtslied: NGK 163 : 2, 3 (vs 1 : Dit huis een herberg)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NGK 167 (Machtig God, sterke rots)
Gebed: NGK 171 (Hoor, trouwe Vader, ons gebed)
Lezen: Psalm 50 : 7 – 15 (met name 14 en 15)
Zingen: NGK 50 : 7, 11
Lezen: Johannes 15 : 9 – 17
Tekst: HC zondag 45
Zingen: Opwekking 436 (Onze Vader)
Belijdenis: NGK 175a (Ik geloof in God de Vader)
Collecte
Zingen: NGK 148 : 1, 2, 4
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Emeritifondsen

(1791)