P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Intochtslied: O Lord, in Thee is all my trust
Zingen: NLB 756
Cantorij: Preces
Zingen: NLB = Ldk. psalm 98
Cantorij: Psalm 1
Lezen: Exodus 3 : 1 – 15
Cantorij: Magnificat in C
Lezen: Lucas 20 : 27 – 38
Cantorij: Nunc Dimittis in C
Zingen: Belijdenis
Cantorij: Responses
Cantorij: Anthem : Evening Hymn
Zingen: NLB 247
Collecte bij uitgang
Zegen

Voorganger: –
Evensong

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(1934)