P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 14 : 1, 2, 5
Lezen:

  • 1 Kronieken 29 : 10 – 20
  • Matteüs 6 : 19 – 24

Zingen: Gkb. psalm 15
Tekst: HC zondag 42
Preek
Zingen: Gkb. psalm 17 : 1, 6, 7
Belijdenis
Zingen: Gkb. gezang 147 : 1, 4
Collecte
Zingen: Gkb. psalm 128 : 1, 3
Zegen

Voorganger:
Dhr. G. Noorman

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Theologische Universiteiten

(1458)