P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 92 : 1, 2, 7, 8 (‘t Is goed de HEER)
Lezen:

  • HC zondag 38
  • Colossenzen 2 : 16 – 3 : 4

Zingen: Gkb. psalm 127 : 1, 2 (Wanneer de HEER het huis)
Lezen:

  • Matteüs 12 : 1 – 14
  • Marcus 2 : 23 – 27

Preek
Zingen: Gkb. psalm 119 : 12, 13, 14 ( Ik klem mij vast aan)
Belijdenis: NGK 175a
Collecte
Zingen: Gkb. psalm 84 : 1, 2, 3 (Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Zending

(1306)