P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Welkom en mededelingen
Zingen: NLB 212 : 1, 2, 4, 5 (Laten we zingend)
Zingen: Gkb. psalm 19 : 3 (Volkomen is Gods Woord)
Lezen:

  • 1 Koningen 10 : 19 – 21
  • Lucas 9 : 51 – 62

Zingen: Gkb. psalm 19 : 4 (De dienst van God de Heer)
Tekst: Lucas 9 : 57 – 62
Preek
Zingen: Ldk. gez. 442 : 1, 2, 4 (Jezus, ga ons voor)
Collecte
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)
Zegen

Voorganger:
Ds. G. Bruinsma

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Algemene middelen

(1688)