Liturgie Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Zingen: ‘Dan zal Hij komen op de wolken’ (wijs psalm 72)
Votum en groet
Zingen: Gkb. gezang 101 : 1, 2, 5 – ‘De dag van onze Vorst breekt aan’
Gebed
Lezen: Kolossenzen 1 : 12 – 23 (Bijbel in gewone taal)
Zingen: Gkb. psalm 47 : 1, 3
Preek
Zingen: LB 663 : 1, 2 – ‘Al heeft Hij ons verlaten,’
Belijdenis
Zingen: Gkb. psalm 99 : 1, 2, 8
Gebed
Slotzang: Joh. de Heer lied 981 – ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’
Zegen
Collecte:

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

Voorganger:
Dhr. N. Laros

 

(160)