P6101605_Header

Liturgie Hemelvaartsdag

Zingen: Weerklank 186: 1
Votum en groet
Zingen: Weerklank 186: 3 en 4
Gebed
Lezen: Handelingen 1: 1-14
Zingen: Weerklank 191: 1, 2 en 3
Lezen: Matteüs 28 : 16 – 20
Preek
Zingen: GK Psalm 134: 1, 2 en 3
Gebed
Zingen: GK 179a (geloofsbelijdenis in beurtzang, als amen op het gebed)
Collecte
Zingen: Weerklank 189:1, 4 en 6
Zegen

Voorganger:
Ds. H. H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj. E. Bruining

Voorlezer:
Dhr. S. Sijtema

Audio en beamer:
Dhr. Marten Huijser

Collecte:
Kerk

(29)