Liturgie Hemelvaartsdag

Zingen: Gkb. psalm 47 : 1
Welkom
Zingen: Gkb. psalm 47 : 3
Lezen: Lucas 24 : 46 – 53
Zingen: Ldk. gezang 234 : 1 (Al heeft hij ons verlaten)
Lezen: Handelingen 1 : 1 – 14
Zingen: Ldk. gezang 234 : 2
Tekst: Lucas 24 : 50 – 53
Overdenking
Zingen: Weerklank 191 : 1, 2, 3 (Vanaf de aardse heuveltop)
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte:

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte

Zingen: Joh. de Heer 722 (Kroon Hem met gouden kroon)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(114)