P6101605_Header

Liturgie Hemelvaartsdag

Intochtslied: NGK 215: 1 en 5 (De dag van onze vorst brak aan)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NGK Psalm 47: 3 en 4
Gebed
1e lezing: Daniël 7: 9-10 & 13-14
Zingen: NGK Psalm 68: 8 en 13
2e lezing: Lucas 24: 46-53
Preek
Zingen: NGK 231: 1, 3 en 4 (Maak muziek voor God de Vader)
Geloofsbelijdenis
Zingen: NGK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Gebed
Collecte
Zingen: Weerklank 189: 1, 2 en 4 (Kroon Hem met koningskroon)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte:
Kerk

(71)