Liturgie Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Intochtslied: GKB 101 vers 1 en 5 – ‘De dag van onze Vorst brak aan’
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 47 : 1 en 3 – ‘Juich o volken juicht’
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 13 – ‘Jezus, Hij is koning’
Lezen: Lukas 24:44-53
Preek
Zingen: Liedboek Gezang 304 : 1, 2, 3 – ‘God is getrouw, zijn plannen…’
Gebed
Slotzang: Opwekking 366 –  ‘Kroont Hem met gouden kroon’
Zegen
Collecte:

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Dhr. N. Laros

 

(237)