Liturgie Goede Vrijdag 7 april 2023

Intochtslied: LB 558 : 1, 5, 8, 10 – ‘Jezus, om uw lijden groot’
Welkom
Mededelingen
Zingen: LB 38 : 9, 10, 12 – ‘Heer, op U wil ik vertrouwen’
Gebed
Luisterlied: Psalm Project 22
Lezen: Matteüs 27 : 27 – 50
Zingen: LB 581 – ‘Hier zwijgt het hoge denken’ (melodie lb 562)
Tekst: Matteüs 27 : 45, 46
Preek
Zingen: LvdK 476 : 2, 4 – ‘Lam van God, in eeuwigheid te prijzen’
Belijdenis
Zingen: GK 247 : 7 – ‘Aan God de Vader gloria’
Gebed
Aankondiging collecte
Zingen: GK 73 : 9, 10, 11 – ‘Wie heb ik in de hemel hoog’
Zegen
Zingen: GK06 155 : 4, 5 – ‘Ja, amen, ja’

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

 

(1306)