Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022

Intochtslied: Mache dich, mein Herze rein
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 576a : 1, 3 – ‘O hoofd vol bloede en wonden’
Gebed
Lezen: Lucas 23 : 26 – 32
Zingen: LB 575 : 5 – ‘Koning tot een spot getekend…’
Lezen: Lucas 23 : 33 – 37
Zingen: LB 575 : 2 – ‘Gij die alles hebt gedragen’
Lezen: Lucas 23 : 38 – 43
Zingen: LB 575 : 3 – ‘Die gewillig waart ten dode’
Lezen: Lucas 23 : 44 – 49
Zingen: GK psalm 31 : 1, 3 – ‘Bij U, o Heer, zoek ik bescherming’
Tekst: Lucas 23 : 46
Preek: ‘Levenswoord’
Zingen: LB 641 : 1, 4 – ‘Jezus leeft en ik met Hem!’
Collectedoel
Zingen: LB 576a : 6, 7 – ‘Wanneer ik eens moet heengaan’
Zegen

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Ds. H.J. Siegers

 

(1264)