20120310-CRW_8170_Header

Liturgie Goede Vrijdag

Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 172 : 1, 2, 3, 4 (Getsémane, die nacht)
Gebed
Zingen: Hemelhoog 172 : 7
Lezen: Matteüs 27 : 26 – 31
Zingen: NLB 575 : 5 (Koning tot een spot getekend)
Preek
Zingen: NLB 22 : 3 (Maar ik, mijn God, lig machteloos)
Gebed
Zingen: Weerklank gezang 381 : 1, 2, 3, 4 (De Zoon van God)
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 155 : 4, 5 (Ja, amen, ja)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

 

Collecte

  • Kerk

(1177)