20120310-CRW_8170_Header

Liturgie Goede Vrijdag

Zingen: Ldk. gezang 180 : 1, 2, 7
Gebed
Lezen: Matteüs 27 : 32 – 40
Zingen: Gkb. gezang 89
Lezen: Matteüs 27 : 41 – 52
Zingen: Gkb. psalm 22 : 1, 8a,b,6c,5d
Tekst: Marcus 15 : 37
Preek
Zingen: Opwekking 614
Gebed
Collecte
Zingen: Weerklank 149 : 5
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Mevr. R. de Wit

Beamer en audio:
Dhr. Marten Huijser

Collecte

  • Kerk

(1123)