Liturgie Goede Vrijdag 2 april 2021

Intochtslied: LB 1010 : 1, 2 – ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Taizé 56 – ‘In manus tuas, Pater’
Gebed
Lezen: Marcus 14 : 1 – 11
Zingen: LB 558 : 1, 2, 3 – ‘Jezus, om Uw lijden groot’
Lezen: Marcus 14 : 12 – 31
Zingen: LB 558 : 4, 5, 6
Lezen: Marcus 14 : 32 – 52
Zingen: HH 172 : 1, 3, 4 – ‘Getsémane, die nacht moest eenmaal komen’
Lezen: Marcus 14 : 53 – 72
Zingen: HH 172 : 6, 7
Lezen: Marcus 15 : 1 – 15
Zingen: HH 203 – ‘Via Dolorosa’
Lezen: Marcus 15 : 16 – 39
Uitblazen kaars
Zingen: LB 558 : 7, 8, 9, 10
Lezen: Marcus 15 : 40 – 47
Instrumentaal meditatief moment
Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Gebed
Zegen
Stilte

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

 

(1214)