Liturgie Evensong 26 juni 2022

Orgelspel

Lord I trust thee – G.F. Handel

Hymn: Lord of the years

Preces Sanders

Psalm 138 (berijmd)

Psalm 24 (onberijmd)

1e lezing 1 Koningen 19:19-21

Hymn He who would valiant be

Magnificat Stanford in C

2e lezing Lucas 9:51-62

Nunc Dimittis Stanford in C

Credo

Responses Sanders

Anthem Come down O love divine – Harris

Gebeden

Lied 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

Zegen

Orgelspel

(2426)