Liturgie eerste kerstdag

Intochtslied: LB 477: 1, 3 en 4 ‘Komt allen tezamen’

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied: LB 483: 1, 2 en 3 ‘Stille nacht, heilige nacht’

Gebed: LvdK 141: 1 en 2 ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer’

Lezen: Jesaja 52:7-10

Lezen: Lucas 2:1-14

Lied: WK 122: 1, 2 en 4 ‘Heerlijk klonk het lied der eng’len’

Preek n.a.v. Jesaja 52:7-10

Lied: LB 481: 1, 2 en 3 ‘Hoor, de eng’len zingen d’ eer’

Instrumentaal Meditatief moment

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Dankgebed

Lied: GK06 gezang 50 ‘Ere zij God’ (Weerklank 118)

Zegen

 

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(2362)