Liturgie dankdag

Intochtslied: Opw. 167: 1 en 2 (Samen in de naam van Jezus)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: GK Psalm 100: 1, 2 en 4
Gebed
Lezen: Jesaja 54:1-10
Lied: DNP Psalm 89: 1 en 5

1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’

5. Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent.
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent.
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen.
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen.
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege.
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen.

Preek n.a.v. Jesaja 54: 10
Lied: GK06 Lied 118: 1 en 2 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Geloofsbelijdenis
Lied: GK06 Lied 118: 3
Dankgebed
Lied: Opw 167: 3
Zegen

Collecte bij de uitgang:

  • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(488)