Liturgie dankdag

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 146 : 1, 3
Belijdenis
Zingen: GK 146 : 8
Gebed
Lezen: Psalm 37 : 1 – 20
Zingen: GK 37 : 1, 7
Tekst: Psalm 37 : 16
Preek
Zingen: GK06 gezang 162 : 1
Gebed
Collecte
Zingen: GK06 gezang 141
Zegen

Collecte

  • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. A. van der Sloot

(569)