Liturgie dankdag

Intochtslied: GK 168 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NPB 136 : 1, 2, 3, 12 (Prijs de hoogverheven HEER)
Gebed
Lezen: Matteüs 11 : 20 – 30
Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats)
Woordverkondiging
Zingen: God is onze schuilplaats (Ds. A.F. Troost, melodie: LvdK 393)
Collecte
Dankgebed
Zingen: LvdK 456 : 1 en 2 (Zegen ons, Algoede)
Zegen
Zingen: NLB 425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld en ds. P. Poortinga

Collecte

  • 1 : Diaconie

(296)