Liturgie Carols in de Haven

Wachten en verwachten

 

Orgelspel

Introit: O come, o come Immanuel – John Rutter

Groet-bemoediging

Psalm 123 (nieuwe Liedboek)

Openingsgebed

The Angel Gabriel –  Archer

Jesaja 25 : 6-10

People look east – Fergusson

Zacharia 2 : 10-einde

Creator of the stars of night – Archer

Filippenzen 4 : 4-9

Lied 450 Verblijd u in de Heer

1 Thessalonicenzen 4 : 4-9

Let all mortal flesh keep silence – Cleobury

Jacobus 5 : 7-10

Lied 440 Gaat stillen in den lande

Lucas 3 : 1-17

On Jordan’s bank – Archer

Gebeden

Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Zegen

Orgelspel

 


Voorganger ds. Herbert Meerveld

Organist Sjouke Bruining

Zangers o.l.v. Geke Bruining-Visser

(2356)