20120310-CRW_8170_Header

Liturgie biddag

Votum en groet
Zingen: NLB 985
Gebed
Lezen: Psalm 104
Zingen: Ldk. gezang 400
Preek
Belijdenis
Zingen: NPB 104 : 1, 4
Gebed
Zingen: NPB 104 : 7
Collecte
Zingen: NLB 978

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Audio en beamer:
Dhr. Marten Huijser

Collecte

  • Zending

(258)