Liturgie biddag

Intochtslied: Gkb. psalm 66 : 5 ‘Ik kom met gaven in mijn handen’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Collecte
Belijdenis: Gkb. psalm 100 : 2, 4 ‘Juicht alle volken, prijst de…’
Zingen:

  • Gkb. psalm 8 : 1, 3 ‘Heer, onze Heer’
  • Gkb. gezang 160 : 1, 2 ‘Groot is uw trouw o Heer’

Lezen: Psalm 102
Zingen: Gkb. gezang 90 : 1, 2 ‘Ontsluit, o Heer, voor U ons hart’
Preek
Gebed:

  • Ldk. gezang 473 : 1(a), 2(m), 3(v) ‘Neem mijn leven,’
  • Ldk. gezang 473 : 4, 5, 6
  • Ldk. gezang 473 : 7(v), 9(m), 10(a)

Slotzang: NLB 868 : 1, 2, 3, 4 ‘Lof zij de Heer’
Zegen

Voorganger:
Ds. P. Poortinga

Collecte

  • Kerk

(316)