Liturgie biddag 10 maart 2021

Intochtslied: GK Psalm 65:1
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: GK Psalm 146: 1 en 8
Geloofsbelijdenis
Gebed: GK Psalm 138: 1 en 4
Lezen: Psalm 67
Preek n.a.v. Psalm 67
Lied: HH 667 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
Afsluitend zingen: Opwekking 436 ‘Onze Vader’
Collecte

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Lied: GK Psalm 117
Zegen

 

Voorganger:
Ds. H. H. Meerveld

(364)