Liturgie biddag 8 maart 2023

Intochtslied: Opwekking 520 : 1, 4, 5 – ‘Wees mijn verlangen’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 978 : 1, 3, 4 – ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Gebed
Lezen:

  • Prediker 2 : 20 – 26
  • Matteüs 6 : 19 – 23

Tekst: Matteüs 6 : 21
Preek
Zingen: DNP 62 : 1, 4, 5 – ‘Bij God alleen kom ik tot rust’
Gebed
Belijdenis: GK 176 : 1 – ‘‘k Geloof in God de Vader, die uit niets’
Gebed
Collectemoment
Zingen: GK 73 : 9, 10 – ‘Voortdurend zal ik bij U zijn’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

(530)