Liturgie biddag 9 maart 2022

Intochtslied: GK 97 : 1, 5  – ‘De HEER alleen regeert’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 67 : 1, 2, 3 – ‘De Here God zij ons genadig’
Gebed
Lezen: Deuteronomium 8 : 1 – 11
Zingen: LvdK 479 : 1, 4 – ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Lezen: Deuteronomium 8 : 12 – 20
Zingen: GK06 gezang 38 : 1, 2, 3 – ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Tekst: Deuteronomium 8 : 5
Preek
Zingen: LvdK gezang 294 : 1, 2, 6 – ‘Laat komen, Heer, Uw rijk’
Gebed
Zingen: LB 425 – ‘Vervuld van Uw zegen’
Zegen
Collecte:

  • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  • Oekraïne: NL79 RABO 0325 5209 33, t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. Gift Oekraïne

Voorganger:
Ds. T. Groenveld

(435)