Liturgie avondgebed

Spelen:  Weerklank 285; 1,3  – Hier in uw heiligdom
Lezen:  Psalm 135: 1-4
Spelen: GKB Gez. 147: 1,4 – Maak muziek voor God de Vader
Lezen: Efeziërs 4: 25-32
Spelen: Ps 138:1,2
Lezen: Psalm 100
Spelen: Ps 100: 1,3,4
Overdenking Psalm 100
Spelen: GKB 160: 1,2 – Groot is uw trouw o Heer
Gebed/afsluiting
Spelen: Ga met God en Hij zal met u zijn


Voorganger:
Br. Nico Laros

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(2310)