Liturgie avondgebed

Zingen: Weerklank 285 : 1, 2, 3 (Hier in Uw heiligdom)
Gebed zingen: Hemelhoog 570 : 1, 2, 3 (Bron van licht en leven)
Lezen: PSALM 23
Zingen: Weerklank 544 : 1, 2, 3, 4 (De herder is er elke dag)
Lezen: Marcus 4 : 35 – 41
Zingen: GKB Psalm 4 : 2, 3
Overdenking: Psalm 23
Zingen: NLB 1014 : 1, 2, 5 (Geef vrede door van hand tot hand)
Gebed
Zingen: NLB 268 : 1, 2 (Goede herder als wij slapen)
Zingen: Weerklank 358 : 1, 2, 3, 4 (God zij met u elke dag en nacht)


Voorganger:
Dhr. N. Laros

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(2406)