Liturgie avondgebed

Zingen: NLB 193 (God kom mij te hulp)
Zingen: NLB 61
Lezen: Jeremia 20 : 7 – 13
Zingen: NLB 1014 (Geef vrede door van hand tot hand)
Lezen: Johannes 3 : 1 – 15
Zingen: NLB 157b (Lofzang van Maria)
Belijdenis: NLB 342 (in God de Vader op Zijn troon)
Gebed: met NLB 367d en NLB 369b
Avondlied: NLB 263 (Wees Gij mijn toevlucht)


Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte
  2. Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte

(2251)