Festival of Lessons and Carols

 

Festival of Lessons and Carols”
in de Grote Kerk Harlingen

 

Zondag 18 december 2022, de 4de zondag van Advent, wordt om acht uur ‘s avonds het traditionele Festival of Lessons and Carols gehouden. Wegens energiecontracten en gestegen energieprijzen, deze keer bij uitzondering in de Grote Kerk in Harlingen.

Het is de drieëndertigste keer dat in Harlingen een Festival of Lessons and Carols wordt georganiseerd.

Het Festival of Lessons and Carols is een oude, Engelse traditie. De oorspronkelijke bedenker stond een laagdrempelige dienst voor ogen, bestaande uit oude en nieuwe kerstliederen, de Carols, afgewisseld met korte lezingen uit het oude en nieuwe testament, de Lessons.

Het ‘verhaal’ van de negen Lessons en Carols volgt de Bijbelse lijn van de val van de mensheid in het paradijs, via de profetische beloften van de Messias tot aan de geboorte van Christus. Dit verhaal wordt verteld in negen korte Bijbellezingen uit Genesis, de Profeten en de Evangeliën, afgewisseld met kerstliederen, gezangen en andere koormuziek.

Het allereerste Festival of Lessons and Carols werd in 1918, ruim 100 jaar geleden, voor het eerst gehouden in Cambridge. Daarmee werd een traditie geboren: vanuit Cambridge verspreidde het Festival of Lessons and Carols zich over heel de wereld. Ook in Nederland is op veel plaatsen het Festival een opmaat geworden naar kerstmis.

Het Festival of Lessons and Carols in de Grote Kerk wordt gezongen door de Cantorij van de Grote Kerk onder leiding van Trudy Baard-van ’t Zand. Verdere muzikale medewerking wordt verleend door het fluitensemble o.l.v. Gonny Roelofsen, Marianne Goedendorp op de vleugel en Annely Baard op viool. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit de Vries.

Naast het zingen van Carols is er ruimschoots gelegenheid tot samenzang van bekende liederen.

De lezingen worden gelezen door de voorgangers van de verschillende kerken in Harlingen. De dienst valt onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken.

De toegang is gratis. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

(0)