Terschelling


Samenkomsten GKV/CGK/NGK op Terschelling in 2021

Locatie: gebouw ET 10, Midsland-Noord
Aanvang: 11.00 uur

Mededeling over de samenkomsten in 2021:

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten ook de samenkomst in de herfstvakantie
te annuleren. Binnen de huidige randvoorwaarden zien we geen kans op een veilige wijze
een samenkomst te beleggen.

We hopen van harte dat 2022 weer goede mogelijkheden biedt.

Bestuur Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT)

Informatie en preekvoorziening:
H.C.Kammeraat, 0182-393521
kammeraat@live.nl

 

(8651)