Terschelling


Samenkomsten GKV/CGK/NGK op Terschelling in 2021

Locatie: gebouw ET 10, Midsland-Noord
Aanvang: 11.00 uur

Mededeling over de samenkomsten in 2021:

Het bestuur heeft helaas moeten besluiten, alle samenkomsten voor de zomervakantie 2021
te annuleren.
Per 11 juli belegt de PKN weer diensten met 30 bezoekers. Na een dienst  moet eerst de zaal  worden schoongemaakt en gelucht. Wij zouden eventueel ’s middags of ’s avonds terecht kunnen.

Aangezien we als SGVT geen vast aanspreekpunt hebben op het eiland is het schoonmaken en het organiseren van een veilig bezoek binnen de afgesproken regels niet uitvoerbaar.

Indien wijzigende omstandigheden daartoe aanleiding geven, zullen we ons hierop beraden.
Voor de herfstvakantie is mogelijk wel een samenkomst  te houden.

Wij wensen ieder een goed verblijf op Terschelling toe!

Bestuur Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT)

Informatie en preekvoorziening:
H.C.Kammeraat, 0182-393521
kammeraat@live.nl

 

(8583)