Liturgie morgendienst 26 maart 2023

 

Voor de dienst: Opwekking 685 – ‘Hosanna’
Intochtslied: LB 84a – ‘ Wat hou ik van uw huis’
Welkom  en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Opwekking 807 – ‘God van Licht’
Gebed
Zingen: Opwekking 623 – ‘Laat het huis gevuld zijn’
Lezen: Johannes 5 : 1 – 15
Zingen: Opwekking 614 – ‘Zie hoe Jezus daar loopt’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen: Johannes 5 : 16 – 29
Tekst: Johannes 5 : 25 – 29
Preek
Zingen: Opwekking 585 – ‘Er is een dag’
Belijdenis: Opwekking 347 – ‘Ik geloof ik God de Vader’
Gebed
Collectemoment
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 832 – ‘Jezus overwinnaar’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(6772)

Liturgie biddag 8 maart 2023

Intochtslied: Opwekking 520 : 1, 4, 5 – ‘Wees mijn verlangen’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 978 : 1, 3, 4 – ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Gebed
Lezen:

 • Prediker 2 : 20 – 26
 • Matteüs 6 : 19 – 23

Tekst: Matteüs 6 : 21
Preek
Zingen: DNP 62 : 1, 4, 5 – ‘Bij God alleen kom ik tot rust’
Gebed
Belijdenis: GK 176 : 1 – ‘‘k Geloof in God de Vader, die uit niets’
Gebed
Collectemoment
Zingen: GK 73 : 9, 10 – ‘Voortdurend zal ik bij U zijn’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

(519)

Liturgie Oudejaarsavond 2022

Intochtslied: GK 96 : 1, 5 – ‘Zing een nieuw lied voor God, de Here’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB/GK 90 : 1, 3, 6 – ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’
Gebed
Lezen:

 • Jesaja 24 : 1 – 6;
 • Jesaja 24 : 21 – 23;
 • Jesaja 26 : 1 – 11

Zingen: LB 445 : 1, 2, 4 – ‘De nacht is haast ten einde’
Tekst: Jesaja 26 : 9
Preek
Zingen: LB 33 : 4, 6, 8 – ‘Wat ook de volkeren beramen’
Belijdenis
Zingen: LB 239 : 7 – ‘O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’
Gebed
Zingen: Opwekking 520 – ‘Wees mijn verlangen’
Collecte

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(861)

Bestel oliebollen en help Oekraïne!

Op zaterdag 31 december gaan wij oliebollen bakken en verkopen. De opbrengst is bestemd voor het aankopen van generatoren voor Oekraïne. De generatoren worden aangeschaft door de Friese Rijders en zij brengen ze ook zelf naar Oekraïne.

Waarschijnlijk worden we bij het bakken geholpen door enkele Oekraïense Harlingers, daar zijn we blij mee!

Geen oliebollen nodig? Giften zijn ook welkom!

Onze diaconie steunt deze actie en heeft beloofd de opbrengst te verdubbelen.

Bestellen kan via de opgavelijst in de hal van de kerk.

Je kunt ook mailen of bellen om je bestelling door te geven.

 

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Cor Feenstra
06 22 12 49 08, cfeenstra@ziggo.nl

Peter Smilde
06 10 84 43 32, koster@cgkvharlingen.nl

 


(68)

Liturgie dankdag

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 146 : 1, 3
Belijdenis
Zingen: GK 146 : 8
Gebed
Lezen: Psalm 37 : 1 – 20
Zingen: GK 37 : 1, 7
Tekst: Psalm 37 : 16
Preek
Zingen: GK06 gezang 162 : 1
Gebed
Collecte
Zingen: GK06 gezang 141
Zegen

Collecte

 • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. A. van der Sloot

(560)

Liturgie Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Intochtslied: GKB 101 vers 1 en 5 – ‘De dag van onze Vorst brak aan’
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 47 : 1 en 3 – ‘Juich o volken juicht’
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 13 – ‘Jezus, Hij is koning’
Lezen: Lukas 24:44-53
Preek
Zingen: Liedboek Gezang 304 : 1, 2, 3 – ‘God is getrouw, zijn plannen…’
Gebed
Slotzang: Opwekking 366 –  ‘Kroont Hem met gouden kroon’
Zegen
Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Dhr. N. Laros

 

(244)

Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022

Intochtslied: Mache dich, mein Herze rein
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 576a : 1, 3 – ‘O hoofd vol bloede en wonden’
Gebed
Lezen: Lucas 23 : 26 – 32
Zingen: LB 575 : 5 – ‘Koning tot een spot getekend…’
Lezen: Lucas 23 : 33 – 37
Zingen: LB 575 : 2 – ‘Gij die alles hebt gedragen’
Lezen: Lucas 23 : 38 – 43
Zingen: LB 575 : 3 – ‘Die gewillig waart ten dode’
Lezen: Lucas 23 : 44 – 49
Zingen: GK psalm 31 : 1, 3 – ‘Bij U, o Heer, zoek ik bescherming’
Tekst: Lucas 23 : 46
Preek: ‘Levenswoord’
Zingen: LB 641 : 1, 4 – ‘Jezus leeft en ik met Hem!’
Collectedoel
Zingen: LB 576a : 6, 7 – ‘Wanneer ik eens moet heengaan’
Zegen

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Ds. H.J. Siegers

 

(1268)

Liturgie eerste kerstdag

KND: Filmpje met lied
Intochtslied: Lvdk 138 : 1 – 4 ‘Komt laten wij aanbidden’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 484 ‘Go tell it on the mountain’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 21 – Bijbel in gewone taal
Zingen: LvK 145 ‘Nu zijt wellekome’
Preek
Zingen: LvK 143 ‘Stille nacht, heilige nacht’
Gebed
Slotzang: Ere zij God
Zegen
Collecte: Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Voorganger:
Br. N. Laros

(2409)

Liturgie Carols in de Haven 26 december

Orgelspel
Samenzang: Once in Royal David’s city (1,2 en 3 koor. 4,5,6 Gemeentezang)
Gebed
Genesis 3 : 8-15
Koor: Adam lay ybounden – Ord
Genesis 3 : 17-19
Koor: The Lord at first did Adam make
Jesaja 11 : 1-4
Samenzang Lied 473 Er is een roos ontloken
Koor: There is no rose Graham – J Ellis
Lucas 1 : 26-35, 38
This is the truth sent from above – Ralph Vaughn Williams
Lucas 2 1, 3-7
Samenzang : Lied 478 Komt verwondert u hier, mensen
Lucas 2 : 8-16
Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s wereld duistre wolken
Johannes 1 : 1 – 14
It came upon the midnight clear – Richard Storrs Willis (arr. Barry Rose)
Gebeden / zegen
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Orgelspel

(2395)

Liturgie Carols in de Haven

Orgelspel
Samenzang: Lied 125 (Lvdk) O kom, o kom, Immanuel
Openingsgebed
Lezing: Samuel 2 : 1 – 10
Koor: This is the truth sent from above – Vaughn Williams
Lezing: Romeinen 5 : 12 – 21
Hymn 3 Come thou long expected Jesu
Koor: There is no rose – Ellis
Hymn: 19 Come thou Redeemer of the earth
Lezing: Openbaringen  12 : 1-6
Koor: The Angel Gabriel – Terry
Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht
Lezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Lezing: Lucas 1 : 39 – 45
Koor: The Song of Mary – Shepherd
Slotgebed / zegen
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Orgelspel

(2387)

Liturgie Paaswake 3 april 2021

Psalm 130
Lektor: lezing: Mattheus 28: 1- 10
Voorganger, dragend de brandende paaskaars:
‘Christus, gisteren en heden, begin en einde, Alpha en Omega, hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en maatschappij, in de eeuwen der eeuwen.‘
Allen: Amen
Voorganger: ‘Licht van Christus!’
Allen : Heer, wij danken U.  (3x)
Koor: Weelkes:  Alleluia
Lezing: Gen. 1: 1- 2: 3
Psalm 33: 2
Lezing:  Exodus 14: 15- 15:1
LvdK Gezang 196
Lezing Daniel 3: 1- 6, 16- 24
NL lied 154a
Doopgedachtenis:
Lezing: Romeinen 6 : 1-11
Koor: NL lied 604
Gebeden, voorbeden
NL lied 634
Zegen
Koor: Stanford: Ye choirs of new Jerusalem

(1284)

Liturgie Kerstnachtdienst

Intochtspsalm 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

‘Ding dong, Merrily on high’

Profetenlezing: Jesaja 8:23 – 9:6

Antwoordlied: LB 473 Er is een roos ontloken

Epistellezing: Titus 2:11-14

LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

Evangelielezing: Lucas 2:1-14

LB 487 Eer zij God in onze dagen

 Lucas 2:15-20

 O Jesulein suss, J.S. Bach

Overdenking

In dulci jubilo, J.S. Bach

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 481 Hoor de eng’len zingen d’ eer

Zending en zegen

Orgelspel

(2403)

Liturgie AdventsVesper

week 4 – Het is (bijna) zover

 

Binnenkomst

Aanvang

            Openingsvers

Nu de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden! –

Ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

-Laat uw licht ons leiden! –

Een vuurkolom het duister door

-Laat uw licht ons leiden! –

En van de nieuwe dag ons teken,

-Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

-Laat uw licht ons leiden! –

Nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.

-Laat uw licht ons leiden! –

Lied: LB 435: 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Psalmgebed    Psalm 99

Lezingen

            Jesajalezing: 8: 11-18 (Alleen God is heilig en te vertrouwen)

            Lied: LB 909:1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

            Evangelielezing: Lucas 1: 18-25 (de droom van Jozef)

stilte

Canticum: ‘Sanctus’ of LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’

Gebeden (afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Avondlied: HH 559 ‘In the Lord I’ll be ever thankful’ of Taizé 45

Afsluiting

            Zegenbede met acclamatie

Nu hier de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,

-wees onze vrede! –

Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

-wees onze vrede! –

Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!

wees onze vrede! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld, -Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

(2401)

De volgende diensten zijn ook via YouTube te bekijken:

25 april 2021 | Choral Evensong


Afscheidsdienst ds. H.H. Meerveld | 18 april 2021


Eerste paasdag | 4 april 2021


Stille zaterdag | 3 april 2021


Goede vrijdag | 2 april 2021


Stille week | donderdag 1 april 2021


Stille week | woensdag 31 maart 2021


Stille week | dinsdag 30 maart 2021


Stille week | maandag 29 maart 2021


28 maart 2021 | Choral Evensong


28 februari 2021 | Choral Evensong


14 februari 2021 | Evensong


13 februari 2021 | Drone in de lucht

© Eerde Bruining


31 januari 2021 | Orgel-/vleugelvesper


26 december 2020 | Festival of Lessons and Carols


24 december 2020 | Kerstnachtdienst


20 december 2020 | Carols in de Haven


Video’s bij de dienst van 1 november 2020

Marcel Koning – Schuilplaats – Woorden van Waarde – deel 1 (Official Lyric Video)

Shane & Shane – Psalm 46 – Lord of Hosts (Lyric Video)


30 augustus 2020 | Muziekvesper


9 augustus 2020 | Buitendienst – God in de natuur


28 juni 2020 | Choral Evensong


14 juni 2020 | Meditatie


31 mei 2020 | Zangdienst Eerste Pinksterdag


24 mei 2020 | Evensong


12 april 2020 | Eerste paasdag


11 april 2020 | Vesper Stille Zaterdag


9 april 2020 | Vesper Witte Donderdag


8 april 2020 | Vesper


7 april 2020 | Vesper


6 april 2020 | Vesper


5 april 2020


29 maart 2020


22 maart 2020

 

(1640)

Liturgie Eerste Kerstdag

Intochtslied: NLB 483 (Stille nacht)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 124 (Donker de nacht)
Lezen: Lucas 1 : 26 – 35 en 38
Luisterlied
Lezen: Lucas 2 : 1 – 20
Zingen: NLB 443 (De engel Gabriël komt aangesneld)
Preek
Zingen: NLB 486 : 1, 2, 3 (Midden in de winternacht)
Onderwijs voor het leven
Zingen: NLB 484 (Go, tell it on the mountain)
Collecte
Zingen: NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. B. de Haas

Collecte

 • Kerk
 • Zending

(482)