Liturgie morgendienst 27 november 2022

Intochtslied: LB 125 : 1, 2, 5 – ‘O kom, o kom, Immanuël,’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: DNP 27 : 1, 2
Woorden voor ons leven
Zingen: LB 65 : 1 – ‘De stilte zingt U toe, o Here’
KND
Gebed
Lezen: Johannes 8 : 12 – 19
Preek: Jezus is het Licht voor de wereld
Zingen: LB 1005 – ‘Zoekend naar licht’
Gebed
KND
Slotzang: GK 130 : 3, 4
Zegen

Voorganger:
Ds. B Visser

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte Emeritifondsen

(6397)

Liturgie dankdag

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 146 : 1, 3
Belijdenis
Zingen: GK 146 : 8
Gebed
Lezen: Psalm 37 : 1 – 20
Zingen: GK 37 : 1, 7
Tekst: Psalm 37 : 16
Preek
Zingen: GK06 gezang 162 : 1
Gebed
Collecte
Zingen: GK06 gezang 141
Zegen

Collecte

 • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. A. van der Sloot

(550)

Liturgie Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Intochtslied: GKB 101 vers 1 en 5 – ‘De dag van onze Vorst brak aan’
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 47 : 1 en 3 – ‘Juich o volken juicht’
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 13 – ‘Jezus, Hij is koning’
Lezen: Lukas 24:44-53
Preek
Zingen: Liedboek Gezang 304 : 1, 2, 3 – ‘God is getrouw, zijn plannen…’
Gebed
Slotzang: Opwekking 366 –  ‘Kroont Hem met gouden kroon’
Zegen
Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Dhr. N. Laros

 

(234)

Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022

Intochtslied: Mache dich, mein Herze rein
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 576a : 1, 3 – ‘O hoofd vol bloede en wonden’
Gebed
Lezen: Lucas 23 : 26 – 32
Zingen: LB 575 : 5 – ‘Koning tot een spot getekend…’
Lezen: Lucas 23 : 33 – 37
Zingen: LB 575 : 2 – ‘Gij die alles hebt gedragen’
Lezen: Lucas 23 : 38 – 43
Zingen: LB 575 : 3 – ‘Die gewillig waart ten dode’
Lezen: Lucas 23 : 44 – 49
Zingen: GK psalm 31 : 1, 3 – ‘Bij U, o Heer, zoek ik bescherming’
Tekst: Lucas 23 : 46
Preek: ‘Levenswoord’
Zingen: LB 641 : 1, 4 – ‘Jezus leeft en ik met Hem!’
Collectedoel
Zingen: LB 576a : 6, 7 – ‘Wanneer ik eens moet heengaan’
Zegen

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Voorganger:
Ds. H.J. Siegers

 

(1257)

Liturgie biddag 9 maart 2022

Intochtslied: GK 97 : 1, 5  – ‘De HEER alleen regeert’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: GK 67 : 1, 2, 3 – ‘De Here God zij ons genadig’
Gebed
Lezen: Deuteronomium 8 : 1 – 11
Zingen: LvdK 479 : 1, 4 – ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Lezen: Deuteronomium 8 : 12 – 20
Zingen: GK06 gezang 38 : 1, 2, 3 – ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Tekst: Deuteronomium 8 : 5
Preek
Zingen: LvdK gezang 294 : 1, 2, 6 – ‘Laat komen, Heer, Uw rijk’
Gebed
Zingen: LB 425 – ‘Vervuld van Uw zegen’
Zegen
Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 • Oekraïne: NL79 RABO 0325 5209 33, t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. Gift Oekraïne

Voorganger:
Ds. T. Groenveld

(427)

Liturgie Oudejaarsavond

Aanvangslied: Ps 90 : 1, 4 en 8
Gebed
Schriftlezing: Genesis 33: 1-17
Lied: Ps. 118 : 2 en 3
Preek: ds. Kramer Amersfoort
Lied: Lied Sela “Ik zal er zijn”
Geloofsbelijdenis
Lied 38 Geref Kerkboek 1, 2 en 4 – Zoek eerst het koninkrijk van God
Dankgebed
Slotzang : NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer
Zegen
Collecte

Voorganger:
Br. Geert Noorman

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(713)

Liturgie eerste kerstdag

KND: Filmpje met lied
Intochtslied: Lvdk 138 : 1 – 4 ‘Komt laten wij aanbidden’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 484 ‘Go tell it on the mountain’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 21 – Bijbel in gewone taal
Zingen: LvK 145 ‘Nu zijt wellekome’
Preek
Zingen: LvK 143 ‘Stille nacht, heilige nacht’
Gebed
Slotzang: Ere zij God
Zegen
Collecte: Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Voorganger:
Br. N. Laros

(2392)

Liturgie Carols in de Haven 26 december

Orgelspel
Samenzang: Once in Royal David’s city (1,2 en 3 koor. 4,5,6 Gemeentezang)
Gebed
Genesis 3 : 8-15
Koor: Adam lay ybounden – Ord
Genesis 3 : 17-19
Koor: The Lord at first did Adam make
Jesaja 11 : 1-4
Samenzang Lied 473 Er is een roos ontloken
Koor: There is no rose Graham – J Ellis
Lucas 1 : 26-35, 38
This is the truth sent from above – Ralph Vaughn Williams
Lucas 2 1, 3-7
Samenzang : Lied 478 Komt verwondert u hier, mensen
Lucas 2 : 8-16
Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s wereld duistre wolken
Johannes 1 : 1 – 14
It came upon the midnight clear – Richard Storrs Willis (arr. Barry Rose)
Gebeden / zegen
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Orgelspel

(2390)

Liturgie Carols in de Haven

Orgelspel
Samenzang: Lied 125 (Lvdk) O kom, o kom, Immanuel
Openingsgebed
Lezing: Samuel 2 : 1 – 10
Koor: This is the truth sent from above – Vaughn Williams
Lezing: Romeinen 5 : 12 – 21
Hymn 3 Come thou long expected Jesu
Koor: There is no rose – Ellis
Hymn: 19 Come thou Redeemer of the earth
Lezing: Openbaringen  12 : 1-6
Koor: The Angel Gabriel – Terry
Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht
Lezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Lezing: Lucas 1 : 39 – 45
Koor: The Song of Mary – Shepherd
Slotgebed / zegen
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Orgelspel

(2380)

Liturgie Paaswake 3 april 2021

Psalm 130
Lektor: lezing: Mattheus 28: 1- 10
Voorganger, dragend de brandende paaskaars:
‘Christus, gisteren en heden, begin en einde, Alpha en Omega, hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en maatschappij, in de eeuwen der eeuwen.‘
Allen: Amen
Voorganger: ‘Licht van Christus!’
Allen : Heer, wij danken U.  (3x)
Koor: Weelkes:  Alleluia
Lezing: Gen. 1: 1- 2: 3
Psalm 33: 2
Lezing:  Exodus 14: 15- 15:1
LvdK Gezang 196
Lezing Daniel 3: 1- 6, 16- 24
NL lied 154a
Doopgedachtenis:
Lezing: Romeinen 6 : 1-11
Koor: NL lied 604
Gebeden, voorbeden
NL lied 634
Zegen
Koor: Stanford: Ye choirs of new Jerusalem

(1268)

Liturgie Kerstnachtdienst

Intochtspsalm 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

‘Ding dong, Merrily on high’

Profetenlezing: Jesaja 8:23 – 9:6

Antwoordlied: LB 473 Er is een roos ontloken

Epistellezing: Titus 2:11-14

LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

Evangelielezing: Lucas 2:1-14

LB 487 Eer zij God in onze dagen

 Lucas 2:15-20

 O Jesulein suss, J.S. Bach

Overdenking

In dulci jubilo, J.S. Bach

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 481 Hoor de eng’len zingen d’ eer

Zending en zegen

Orgelspel

(2376)

Liturgie AdventsVesper

week 4 – Het is (bijna) zover

 

Binnenkomst

Aanvang

            Openingsvers

Nu de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden! –

Ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

-Laat uw licht ons leiden! –

Een vuurkolom het duister door

-Laat uw licht ons leiden! –

En van de nieuwe dag ons teken,

-Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

-Laat uw licht ons leiden! –

Nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.

-Laat uw licht ons leiden! –

Lied: LB 435: 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Psalmgebed    Psalm 99

Lezingen

            Jesajalezing: 8: 11-18 (Alleen God is heilig en te vertrouwen)

            Lied: LB 909:1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

            Evangelielezing: Lucas 1: 18-25 (de droom van Jozef)

stilte

Canticum: ‘Sanctus’ of LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’

Gebeden (afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Avondlied: HH 559 ‘In the Lord I’ll be ever thankful’ of Taizé 45

Afsluiting

            Zegenbede met acclamatie

Nu hier de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,

-wees onze vrede! –

Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

-wees onze vrede! –

Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!

wees onze vrede! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld, -Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

(2390)

De volgende diensten zijn ook via YouTube te bekijken:

25 april 2021 | Choral Evensong


Afscheidsdienst ds. H.H. Meerveld | 18 april 2021


Eerste paasdag | 4 april 2021


Stille zaterdag | 3 april 2021


Goede vrijdag | 2 april 2021


Stille week | donderdag 1 april 2021


Stille week | woensdag 31 maart 2021


Stille week | dinsdag 30 maart 2021


Stille week | maandag 29 maart 2021


28 maart 2021 | Choral Evensong


28 februari 2021 | Choral Evensong


14 februari 2021 | Evensong


13 februari 2021 | Drone in de lucht

© Eerde Bruining


31 januari 2021 | Orgel-/vleugelvesper


26 december 2020 | Festival of Lessons and Carols


24 december 2020 | Kerstnachtdienst


20 december 2020 | Carols in de Haven


Video’s bij de dienst van 1 november 2020

Marcel Koning – Schuilplaats – Woorden van Waarde – deel 1 (Official Lyric Video)

Shane & Shane – Psalm 46 – Lord of Hosts (Lyric Video)


30 augustus 2020 | Muziekvesper


9 augustus 2020 | Buitendienst – God in de natuur


28 juni 2020 | Choral Evensong


14 juni 2020 | Meditatie


31 mei 2020 | Zangdienst Eerste Pinksterdag


24 mei 2020 | Evensong


12 april 2020 | Eerste paasdag


11 april 2020 | Vesper Stille Zaterdag


9 april 2020 | Vesper Witte Donderdag


8 april 2020 | Vesper


7 april 2020 | Vesper


6 april 2020 | Vesper


5 april 2020


29 maart 2020


22 maart 2020

 

(1575)

Liturgie Eerste Kerstdag

Intochtslied: NLB 483 (Stille nacht)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 124 (Donker de nacht)
Lezen: Lucas 1 : 26 – 35 en 38
Luisterlied
Lezen: Lucas 2 : 1 – 20
Zingen: NLB 443 (De engel Gabriël komt aangesneld)
Preek
Zingen: NLB 486 : 1, 2, 3 (Midden in de winternacht)
Onderwijs voor het leven
Zingen: NLB 484 (Go, tell it on the mountain)
Collecte
Zingen: NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. B. de Haas

Collecte

 • Kerk
 • Zending

(475)

Agenda

Ongeauthoriseerde toegang

Je hebt niet de rechten om dit Evenement te beheren.

(94)