Liturgie morgendienst 3 december 2023

Intochtslied: LB 440 : 1, 2 – ‘Ga stillen in de landen’.
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 62 : 1 ‘Mijn ziel is stil tot God mij Heer’
Kindmoment
Luisterlied: Gaudette (nieuw adventlied Sela)
Leefregel
Zingen: LB 62 : 4, 5 ‘Wees stil, mijn ziel tot God mijn Heer’
Gebed
Zingen: LB 139 : 1, 14 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’
Lezen: Lucas 1 : 5 – 25
Tekst: Lucas 1 : 24, 25
Preek: van ds. A.J. Minnema (NGK Baflo)
Zingen: LB 442 : 1, 2 ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: LB 113: ‘Prijst Halleluja prijs de Heer’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

(7476)

Liturgie dankdag

 

Intochtslied: LB 65 : 1, 2, 5 – ‘De stilte zingt U toe, o Here’Mededelingen
Votum en groet
Belijdenis: GK 175b
Gebed
Lezen: Nehemia 8 : 1 – 14
Zingen: GK 97 : 1, 3, 5 – ‘De Heer alleen regeert’
Tekst: Nehemia 8 : 10
Preek
Zingen: SB 23 : 1, 2, 3 – ‘Weest blij te allen tijde’
Gebed
Zingen: GK 220 – ‘Geniet Gods gave’
Gebed
Aandacht collecte
Zingen: LvdK 390 : 1, 3 – ‘‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’
Zegen

Collecte

 • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. David de Jong

 

(622)

Liturgie Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Intochtslied: DNP 108 – ‘Ik kijk er, God, intens naar uit’
Mededelingen
Votum en groet
Gebed
Zingen: GK 211 – ‘Wij knielen voor Uw zetel neer’
Lezen:

 • Handelingen 1 : 1 – 14
 • Efeze 4 : 7 – 16

Zingen: GK 250 – ‘God is getrouw’
Kindermoment
Tekst: Handelingen 1 : 14
Preek
Zingen: Opwekking 334 – ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’
Belijdenis
Zingen: GK 47 : 1, 3 – ‘Juicht, o volken, juicht’
Gebed
Aandacht collecte
Slotzang: LvdK gezang 235 – ‘ In bidden en in smeken’
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

(321)

Poppenspeler van Warschau

29 april 2023 om 19.30 uur in de Grote Kerk

Een muzikale vertelvoorstelling voor volwassenen over moed en overlevingskunst

Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Mika Hernsteyn, een joodse tiener probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje Elly brengt hij die tot leven. Met hun poppenspel vrolijken zij zieke kinderen op en andere inwoners van het getto. Iedereen heeft het over de magie van die poppenspelers die niet alleen afleiding, maar ook troost bieden.

Tot Mika op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd lijkt ontsnappen niet meer mogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt?

‘De poppenspeler van Warschau’ is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos.

Deze muzikale vertelvoorstelling duurt 75 minuten en is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten en werkelijke personages als basis voor haar roman.

De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de Werkgemeenschap der Kerken. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor hulp aan mensen in Moldavië.

(19)

Liturgie Paaswake 8 april 2023

Stilte
Gebed voor de stille zaterdag
Lied 598 – Als alles duister is
Binnenbrengen van de kaars (tijdens het binnenbrengen van de kaars en het ontsteken van de kaarsen van de gemeenteleden):
Lezing: Johannes 8 : 12
Zingen: Lied 599 – O diepe nacht die ons omringt (1,2 en 3 Cantorij, 4 en 5 Allen)
Lezing: Genesis 1, 1-2,3
Zingen: Lied 162 – In het begin was de aarde verloren
Lezing: Exodus 14: 13 – 29
Zingen: Psalm 114 (cantorij 1 en 4, allen 2 en 3) (LvdK)
Lezing: Exodus 14: 30 – 15-15,1a
Zingen: Lied 169 – De Koning van Egypteland
Lezing: Jesaja 54,4-14
Cantorij: Lied 625 – Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
Hernieuwing van de doopgelofte
Lezing: Romeinen 6,3-11
Zingen: Psalm 105: 1,2,3, 17 en 18 (LvdK)
Gebeden
Cantorij: De eerste Dag der week
Matteüs 28,1-10
Zingen: Lied 624 – Christus onze Heer verrees
Zegen

Voorganger:
Ds. David de Jong

Lectoren:
Nis en Wilma van der Weide

Organist:
Sjouke Bruining

M.m.v. de Ichthuscantorij o.l.v. Geke Bruining – Visser

(1350)

Liturgie Goede Vrijdag 7 april 2023

Intochtslied: LB 558 : 1, 5, 8, 10 – ‘Jezus, om uw lijden groot’
Welkom
Mededelingen
Zingen: LB 38 : 9, 10, 12 – ‘Heer, op U wil ik vertrouwen’
Gebed
Luisterlied: Psalm Project 22
Lezen: Matteüs 27 : 27 – 50
Zingen: LB 581 – ‘Hier zwijgt het hoge denken’ (melodie lb 562)
Tekst: Matteüs 27 : 45, 46
Preek
Zingen: LvdK 476 : 2, 4 – ‘Lam van God, in eeuwigheid te prijzen’
Belijdenis
Zingen: GK 247 : 7 – ‘Aan God de Vader gloria’
Gebed
Aankondiging collecte
Zingen: GK 73 : 9, 10, 11 – ‘Wie heb ik in de hemel hoog’
Zegen
Zingen: GK06 155 : 4, 5 – ‘Ja, amen, ja’

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

 

(1309)

Liturgie biddag 8 maart 2023

Intochtslied: Opwekking 520 : 1, 4, 5 – ‘Wees mijn verlangen’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 978 : 1, 3, 4 – ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Gebed
Lezen:

 • Prediker 2 : 20 – 26
 • Matteüs 6 : 19 – 23

Tekst: Matteüs 6 : 21
Preek
Zingen: DNP 62 : 1, 4, 5 – ‘Bij God alleen kom ik tot rust’
Gebed
Belijdenis: GK 176 : 1 – ‘‘k Geloof in God de Vader, die uit niets’
Gebed
Collectemoment
Zingen: GK 73 : 9, 10 – ‘Voortdurend zal ik bij U zijn’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

(534)

Liturgie Oudejaarsavond 2022

Intochtslied: GK 96 : 1, 5 – ‘Zing een nieuw lied voor God, de Here’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB/GK 90 : 1, 3, 6 – ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’
Gebed
Lezen:

 • Jesaja 24 : 1 – 6;
 • Jesaja 24 : 21 – 23;
 • Jesaja 26 : 1 – 11

Zingen: LB 445 : 1, 2, 4 – ‘De nacht is haast ten einde’
Tekst: Jesaja 26 : 9
Preek
Zingen: LB 33 : 4, 6, 8 – ‘Wat ook de volkeren beramen’
Belijdenis
Zingen: LB 239 : 7 – ‘O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’
Gebed
Zingen: Opwekking 520 – ‘Wees mijn verlangen’
Collecte

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(889)

Bestel oliebollen en help Oekraïne!

Op zaterdag 31 december gaan wij oliebollen bakken en verkopen. De opbrengst is bestemd voor het aankopen van generatoren voor Oekraïne. De generatoren worden aangeschaft door de Friese Rijders en zij brengen ze ook zelf naar Oekraïne.

Waarschijnlijk worden we bij het bakken geholpen door enkele Oekraïense Harlingers, daar zijn we blij mee!

Geen oliebollen nodig? Giften zijn ook welkom!

Onze diaconie steunt deze actie en heeft beloofd de opbrengst te verdubbelen.

Bestellen kan via de opgavelijst in de hal van de kerk.

Je kunt ook mailen of bellen om je bestelling door te geven.

 

Alvast bedankt!

Hartelijke groeten,

Cor Feenstra
06 22 12 49 08, cfeenstra@ziggo.nl

Peter Smilde
06 10 84 43 32, koster@cgkvharlingen.nl

 


(88)

Liturgie eerste kerstdag

KND: Filmpje met lied
Intochtslied: Lvdk 138 : 1 – 4 ‘Komt laten wij aanbidden’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 484 ‘Go tell it on the mountain’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 21 – Bijbel in gewone taal
Zingen: LvK 145 ‘Nu zijt wellekome’
Preek
Zingen: LvK 143 ‘Stille nacht, heilige nacht’
Gebed
Slotzang: Ere zij God
Zegen
Collecte: Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Voorganger:
Br. N. Laros

(2422)

Liturgie Carols in de Haven 26 december

Orgelspel
Samenzang: Once in Royal David’s city (1,2 en 3 koor. 4,5,6 Gemeentezang)
Gebed
Genesis 3 : 8-15
Koor: Adam lay ybounden – Ord
Genesis 3 : 17-19
Koor: The Lord at first did Adam make
Jesaja 11 : 1-4
Samenzang Lied 473 Er is een roos ontloken
Koor: There is no rose Graham – J Ellis
Lucas 1 : 26-35, 38
This is the truth sent from above – Ralph Vaughn Williams
Lucas 2 1, 3-7
Samenzang : Lied 478 Komt verwondert u hier, mensen
Lucas 2 : 8-16
Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s wereld duistre wolken
Johannes 1 : 1 – 14
It came upon the midnight clear – Richard Storrs Willis (arr. Barry Rose)
Gebeden / zegen
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Orgelspel

(2406)

Liturgie Carols in de Haven

Orgelspel
Samenzang: Lied 125 (Lvdk) O kom, o kom, Immanuel
Openingsgebed
Lezing: Samuel 2 : 1 – 10
Koor: This is the truth sent from above – Vaughn Williams
Lezing: Romeinen 5 : 12 – 21
Hymn 3 Come thou long expected Jesu
Koor: There is no rose – Ellis
Hymn: 19 Come thou Redeemer of the earth
Lezing: Openbaringen  12 : 1-6
Koor: The Angel Gabriel – Terry
Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht
Lezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Lezing: Lucas 1 : 39 – 45
Koor: The Song of Mary – Shepherd
Slotgebed / zegen
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Orgelspel

(2390)

Liturgie Kerstnachtdienst

Intochtspsalm 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

‘Ding dong, Merrily on high’

Profetenlezing: Jesaja 8:23 – 9:6

Antwoordlied: LB 473 Er is een roos ontloken

Epistellezing: Titus 2:11-14

LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

Evangelielezing: Lucas 2:1-14

LB 487 Eer zij God in onze dagen

 Lucas 2:15-20

 O Jesulein suss, J.S. Bach

Overdenking

In dulci jubilo, J.S. Bach

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 481 Hoor de eng’len zingen d’ eer

Zending en zegen

Orgelspel

(2426)

Liturgie AdventsVesper

week 4 – Het is (bijna) zover

 

Binnenkomst

Aanvang

            Openingsvers

Nu de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden! –

Ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

-Laat uw licht ons leiden! –

Een vuurkolom het duister door

-Laat uw licht ons leiden! –

En van de nieuwe dag ons teken,

-Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

-Laat uw licht ons leiden! –

Nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.

-Laat uw licht ons leiden! –

Lied: LB 435: 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Psalmgebed    Psalm 99

Lezingen

            Jesajalezing: 8: 11-18 (Alleen God is heilig en te vertrouwen)

            Lied: LB 909:1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

            Evangelielezing: Lucas 1: 18-25 (de droom van Jozef)

stilte

Canticum: ‘Sanctus’ of LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’

Gebeden (afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Avondlied: HH 559 ‘In the Lord I’ll be ever thankful’ of Taizé 45

Afsluiting

            Zegenbede met acclamatie

Nu hier de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,

-wees onze vrede! –

Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

-wees onze vrede! –

Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!

wees onze vrede! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld, -Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

(2436)

De volgende diensten zijn ook via YouTube te bekijken:

25 april 2021 | Choral Evensong


Afscheidsdienst ds. H.H. Meerveld | 18 april 2021


Eerste paasdag | 4 april 2021


Stille zaterdag | 3 april 2021


Goede vrijdag | 2 april 2021


Stille week | donderdag 1 april 2021


Stille week | woensdag 31 maart 2021


Stille week | dinsdag 30 maart 2021


Stille week | maandag 29 maart 2021


28 maart 2021 | Choral Evensong


28 februari 2021 | Choral Evensong


14 februari 2021 | Evensong


13 februari 2021 | Drone in de lucht

© Eerde Bruining


31 januari 2021 | Orgel-/vleugelvesper


26 december 2020 | Festival of Lessons and Carols


24 december 2020 | Kerstnachtdienst


20 december 2020 | Carols in de Haven


Video’s bij de dienst van 1 november 2020

Marcel Koning – Schuilplaats – Woorden van Waarde – deel 1 (Official Lyric Video)

Shane & Shane – Psalm 46 – Lord of Hosts (Lyric Video)


30 augustus 2020 | Muziekvesper


9 augustus 2020 | Buitendienst – God in de natuur


28 juni 2020 | Choral Evensong


14 juni 2020 | Meditatie


31 mei 2020 | Zangdienst Eerste Pinksterdag


24 mei 2020 | Evensong


12 april 2020 | Eerste paasdag


11 april 2020 | Vesper Stille Zaterdag


9 april 2020 | Vesper Witte Donderdag


8 april 2020 | Vesper


7 april 2020 | Vesper


6 april 2020 | Vesper


5 april 2020


29 maart 2020


22 maart 2020

 

(1762)