Poppenspeler van Warschau

29 april 2023 om 19.30 uur in de Grote Kerk

Een muzikale vertelvoorstelling voor volwassenen over moed en overlevingskunst

Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Mika Hernsteyn, een joodse tiener probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje Elly brengt hij die tot leven. Met hun poppenspel vrolijken zij zieke kinderen op en andere inwoners van het getto. Iedereen heeft het over de magie van die poppenspelers die niet alleen afleiding, maar ook troost bieden.

Tot Mika op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd lijkt ontsnappen niet meer mogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt?

‘De poppenspeler van Warschau’ is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos.

Deze muzikale vertelvoorstelling duurt 75 minuten en is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij gebruikte ware feiten en werkelijke personages als basis voor haar roman.

De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door de Werkgemeenschap der Kerken. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte voor hulp aan mensen in Moldavië.

(19)

Oktober Korendag

16 oktober Korendag in de Grote Kerk te Harlingen, aanvang 16.00 uur

‘Een gemengd boeket’

Muzikale medewerking:

  • Mannenkoor Con Amore
  • Christelijk Gemengd Koor
  • Brassband Leger des Heils
  • Shantykoor De Skumkoppen
  • Cantorij van de Grote kerk
  • Trudy Baard, vleugel
  • Eeuwe Zijlstra, orgel
  • Tamar, hobo & Annely, viool

Een ‘gemengd boeket’ wijst op de herfsttijd en de diversiteit van de muzikale bijdragen deze middag. Tussen de muziek van de deelnemende koren door volgt telkens een korte ‘bloemlezing’ van een minuut over de ‘bloemen des velds’ (klaproos en oleander) en over twee ‘bomen der gerechtigheid’ (vijg en walnoot).

(24)

Paasmiddag

Op woensdag 17 april organiseren de diaconessen weer een gezellige Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden.

Dit keer wordt het een extra bijzondere middag omdat de kinderen van de 8+ groep erbij aanwezig zullen. Zij zullen helpen om de high tea te maken en daarna ook aanwezig zijn om samen te zingen en bijvoorbeeld gezellig spelletjes te doen.

U kunt u opgeven bij de diaconessen (graag vóór 10 april). U wordt verwacht om 15:30 uur.

Hopelijk tot 17 april!

De diaconessen, kinderen en leiding 8+ groep

(110)