Liturgie Oudejaarsavond

Aanvangslied: Ps 90 : 1, 4 en 8
Gebed
Schriftlezing: Genesis 33: 1-17
Lied: Ps. 118 : 2 en 3
Preek: ds. Kramer Amersfoort
Lied: Lied Sela “Ik zal er zijn”
Geloofsbelijdenis
Lied 38 Geref Kerkboek 1, 2 en 4 – Zoek eerst het koninkrijk van God
Dankgebed
Slotzang : NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer
Zegen
Collecte

Voorganger:
Br. Geert Noorman

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Emeritifondsen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte emeritifondsen

(689)

Liturgie eerste kerstdag

KND: Filmpje met lied
Intochtslied: Lvdk 138 : 1 – 4 ‘Komt laten wij aanbidden’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 484 ‘Go tell it on the mountain’
Gebed
Lezen: Lucas 2 : 1 – 21 – Bijbel in gewone taal
Zingen: LvK 145 ‘Nu zijt wellekome’
Preek
Zingen: LvK 143 ‘Stille nacht, heilige nacht’
Gebed
Slotzang: Ere zij God
Zegen
Collecte: Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

Voorganger:
Br. N. Laros

(2377)

Liturgie Carols in de Haven 26 december

Orgelspel
Samenzang: Once in Royal David’s city (1,2 en 3 koor. 4,5,6 Gemeentezang)
Gebed
Genesis 3 : 8-15
Koor: Adam lay ybounden – Ord
Genesis 3 : 17-19
Koor: The Lord at first did Adam make
Jesaja 11 : 1-4
Samenzang Lied 473 Er is een roos ontloken
Koor: There is no rose Graham – J Ellis
Lucas 1 : 26-35, 38
This is the truth sent from above – Ralph Vaughn Williams
Lucas 2 1, 3-7
Samenzang : Lied 478 Komt verwondert u hier, mensen
Lucas 2 : 8-16
Samenzang : Lied 482 Er is uit ’s wereld duistre wolken
Johannes 1 : 1 – 14
It came upon the midnight clear – Richard Storrs Willis (arr. Barry Rose)
Gebeden / zegen
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Orgelspel

(2373)

Liturgie Carols in de Haven

Orgelspel
Samenzang: Lied 125 (Lvdk) O kom, o kom, Immanuel
Openingsgebed
Lezing: Samuel 2 : 1 – 10
Koor: This is the truth sent from above – Vaughn Williams
Lezing: Romeinen 5 : 12 – 21
Hymn 3 Come thou long expected Jesu
Koor: There is no rose – Ellis
Hymn: 19 Come thou Redeemer of the earth
Lezing: Openbaringen  12 : 1-6
Koor: The Angel Gabriel – Terry
Gezang 122 Kom tot ons de wereld wacht
Lezing: Lucas 1 : 26 – 38
Lied 442 Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Lezing: Lucas 1 : 39 – 45
Koor: The Song of Mary – Shepherd
Slotgebed / zegen
Lied 444 Nu daagt het in het oosten
Orgelspel

(2366)

Liturgie Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Zingen: ‘Dan zal Hij komen op de wolken’ (wijs psalm 72)
Votum en groet
Zingen: Gkb. gezang 101 : 1, 2, 5 – ‘De dag van onze Vorst breekt aan’
Gebed
Lezen: Kolossenzen 1 : 12 – 23 (Bijbel in gewone taal)
Zingen: Gkb. psalm 47 : 1, 3
Preek
Zingen: LB 663 : 1, 2 – ‘Al heeft Hij ons verlaten,’
Belijdenis
Zingen: Gkb. psalm 99 : 1, 2, 8
Gebed
Slotzang: Joh. de Heer lied 981 – ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’
Zegen
Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

 

Voorganger:
Dhr. N. Laros

 

(164)

Liturgie Paaswake 3 april 2021

Psalm 130
Lektor: lezing: Mattheus 28: 1- 10
Voorganger, dragend de brandende paaskaars:
‘Christus, gisteren en heden, begin en einde, Alpha en Omega, hem behoren tijd en eeuwigheid, heerlijkheid en maatschappij, in de eeuwen der eeuwen.‘
Allen: Amen
Voorganger: ‘Licht van Christus!’
Allen : Heer, wij danken U.  (3x)
Koor: Weelkes:  Alleluia
Lezing: Gen. 1: 1- 2: 3
Psalm 33: 2
Lezing:  Exodus 14: 15- 15:1
LvdK Gezang 196
Lezing Daniel 3: 1- 6, 16- 24
NL lied 154a
Doopgedachtenis:
Lezing: Romeinen 6 : 1-11
Koor: NL lied 604
Gebeden, voorbeden
NL lied 634
Zegen
Koor: Stanford: Ye choirs of new Jerusalem

(1241)

Liturgie Goede Vrijdag 2 april 2021

Intochtslied: LB 1010 : 1, 2 – ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Taizé 56 – ‘In manus tuas, Pater’
Gebed
Lezen: Marcus 14 : 1 – 11
Zingen: LB 558 : 1, 2, 3 – ‘Jezus, om Uw lijden groot’
Lezen: Marcus 14 : 12 – 31
Zingen: LB 558 : 4, 5, 6
Lezen: Marcus 14 : 32 – 52
Zingen: HH 172 : 1, 3, 4 – ‘Getsémane, die nacht moest eenmaal komen’
Lezen: Marcus 14 : 53 – 72
Zingen: HH 172 : 6, 7
Lezen: Marcus 15 : 1 – 15
Zingen: HH 203 – ‘Via Dolorosa’
Lezen: Marcus 15 : 16 – 39
Uitblazen kaars
Zingen: LB 558 : 7, 8, 9, 10
Lezen: Marcus 15 : 40 – 47
Instrumentaal meditatief moment
Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Gebed
Zegen
Stilte

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

 

(1214)

Liturgie biddag 10 maart 2021

Intochtslied: GK Psalm 65:1
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: GK Psalm 146: 1 en 8
Geloofsbelijdenis
Gebed: GK Psalm 138: 1 en 4
Lezen: Psalm 67
Preek n.a.v. Psalm 67
Lied: HH 667 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
Afsluitend zingen: Opwekking 436 ‘Onze Vader’
Collecte

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk

Lied: GK Psalm 117
Zegen

 

Voorganger:
Ds. H. H. Meerveld

(374)

Liturgie Orgel/Vleugel Vesper 31 januari

 1. Welkom en gebed
 2. Lied: GK Psalm 93: 1, 2 en 3 Orgel
 3. 1e Lezing: Matteüs 13:1-9
 4. Lied: Opwekking 461 ‘Mijn Jezus, Mijn Redder’
 5. 2e Lezing: Matteüs 13: 18-23
 6. Lied: GK Psalm 97: 1, 4 en 5
 7. 3e Lezing: Matteüs 13: 24-30
 8. Lied: ‘Verborgen rijkdom’ (Sela)
 9. 4e Lezing: Matteüs 13: 44-48
 10. Lied: NLB 756: 1, 2, 4, 5, 7(!), 6(!) Orgel
 11. Gebed
 12. Lied: Opwekking 436 ‘Onze Vader’ Vleugel
 13. Zegen


Collecte:

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 • Zending: NL31 RABO 0325 521 5 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

(2361)

Liturgie Evensong

Choral Evensong 24 januari 2021
(3e zondag na Epifanien)

 • Voorganger: ds. Herbert Meerveld
 • Organist: Sjouke Bruining
 • Gezongen door: Lieuwe Westra, Gerrit de Vries en Sebastiaan Schippers o.l.v. Geke Bruining-Visser

 

Lied 527 uit uw hemel zonder grenzen

 1.  Uit uw hemel zonder grenzen
  komt Gij tastend aan het licht
  met een naam en een gezicht
  even weerloos als wij mensen.
 2. Als een kind zijt Gij gekomen
  als een schaduw die verblindt
  onnaspeurbaar als de wind
  die voorbijgaat in de bomen.
 3. Als een vuur zijt Gij verschenen
  als een ster gaat Gij ons voor
  in den vreemde wijst uw spoor
  in de dood zijt Gij verdwenen.
 4. Als een bron zijt Gij begraven
  als een mens in de woestijn.
  Zal er ooit een ander zijn
  ooit nog vrede hier op aarde?
 5. Als een woord zijt Gij gegeven
  als een nacht van hoop en vrees
  als een pijn die ons geneest
  als een nieuw begin van leven.

Preces gregoriaans

Psalm 113 berijmd

  1. Prijst, halleluja, prijst den Heer,
   gij ’s Heren knechten, immermeer
   moet ’s Heren naam gezegend wezen.
   Van waar de zon in ’t Oosten straalt,
   tot waar z’ in ’t Westen nederdaalt,
   zij ’s Heren grote naam geprezen.
  2. Ver boven aller volken trots
   blinkt hemelhoog de glorie Gods.
   Wie is als Hij, de Heer der heren?
   Hij onze God, die troont zo hoog,
   slaat op het diepste diep zijn oog.
   Hemel en aarde moet Hem eren.
  3. Wie onderligt in stof en slijk,
   maakt God aan edelen gelijk.
   Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
   Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
   met bloei van kind’ren om haar heen.
   Prijst Hem, den Heer, met lofgezangen.

Eerste lezing Jona 3: 1-5, 10

Magnificat (lofzang van Maria) Thomas Morley

My soul doth magnify the Lord; and my spirit hath rejoiced in God my Saviour,
For he hath regarded: the lowliness of his handmaiden.
For behold from henceforth: all generations shall call me blessed.
For he that is mighty hath magnified me: and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him throughout all generations.
He hath shewed strength with his arm: he hath scatter’d the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things: and the rich he hath sent empty away.
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel: As he promised to our forefathers,
Abraham and his seed forever. Glory be to the Father, and to the Son;
and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be;
world without end, Amen

Tweede lezing Johannes 3: 16- 21

Nunc dimittis (lofzang van Simeon) Thomas Morley

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace: according to thy word.
For mine eyes have seen thy salvation Which thou hast prepared before the face of all people;
To be a light to lighten the Gentiles: and to be the glory of thy people Israel. Glory be to the Father, and to the Son; and to the Holy Ghost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be;
world without end, Amen

Credo

Responses gregoriaans

Anthem  The Call, Vaughan Williams

Come, my Way, my Truth, my Life:
Such a Way, as gives us breath:
Such a Truth, as ends all strife:
Such a Life, as killeth death

Come, My Light, my Feast, my Strength:
Such a Light, as shows a feast:
Such a Feast, as mends in length:
Such a Strength, as makes his guest

Come, my Joy, my Love, my Heart:
Such a Joy, as none can move:
Such a Love, as none can part:
Such a Heart, as joys in love

Voorbeden

Lied 528 Omdat hij niet ver wou zijn

  1. Omdat Hij niet ver wou zijn
   is de Heer gekomen.
   Midden in wat mensen zijn
   heeft Hij willen wonen.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
  2. Overal nabij is Hij
   mens’lijk allerwegen.
   Maar geen mens herkent Hem, Hij
   wordt gewoon verzwegen.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
  3. God van God en licht van licht
   aller dingen hoeder
   heeft een menselijk gezicht
   aller mensen broeder.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
  4. Wilt daarom elkander doen
   alle goeds geduldig.
   Weest elkaar om zijnentwil
   niets dan liefde schuldig.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
  5. Weest verheugd, van zorgen vrij:
   God die wij aanbidden
   is ons rakelings nabij,
   wonend in ons midden.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
   Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Zegenbede

Voluntary

 

(2406)

Liturgie Kerstnachtdienst

Intochtspsalm 2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

‘Ding dong, Merrily on high’

Profetenlezing: Jesaja 8:23 – 9:6

Antwoordlied: LB 473 Er is een roos ontloken

Epistellezing: Titus 2:11-14

LB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore

Evangelielezing: Lucas 2:1-14

LB 487 Eer zij God in onze dagen

 Lucas 2:15-20

 O Jesulein suss, J.S. Bach

Overdenking

In dulci jubilo, J.S. Bach

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 481 Hoor de eng’len zingen d’ eer

Zending en zegen

Orgelspel

(2350)

Liturgie AdventsVesper

week 4 – Het is (bijna) zover

 

Binnenkomst

Aanvang

            Openingsvers

Nu de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden! –

Ontvonkt de vlam van uw nabijheid,

-Laat uw licht ons leiden! –

Een vuurkolom het duister door

-Laat uw licht ons leiden! –

En van de nieuwe dag ons teken,

-Laat uw licht ons leiden! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld,

-Laat uw licht ons leiden! –

Nu hier de avond valt, zingt ons de stilte uw naam ter eer.

-Laat uw licht ons leiden! –

Lied: LB 435: 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd!’

Psalmgebed    Psalm 99

Lezingen

            Jesajalezing: 8: 11-18 (Alleen God is heilig en te vertrouwen)

            Lied: LB 909:1, 2 en 3 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’

            Evangelielezing: Lucas 1: 18-25 (de droom van Jozef)

stilte

Canticum: ‘Sanctus’ of LB 405 ‘Heilig, heilig, heilig’

Gebeden (afgesloten met gezamenlijk ‘Onze Vader’)

Avondlied: HH 559 ‘In the Lord I’ll be ever thankful’ of Taizé 45

Afsluiting

            Zegenbede met acclamatie

Nu hier de avond valt,

-Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

En wij de nacht in gaan, maar leven in het licht,

-wees onze vrede! –

Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon,

-wees onze vrede! –

Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen!

wees onze vrede! –

In de lichtkring van uw liefde verzameld, -Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede! –

(2362)

Liturgie dankdag

Intochtslied: Opw. 167: 1 en 2 (Samen in de naam van Jezus)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Lied: GK Psalm 100: 1, 2 en 4
Gebed
Lezen: Jesaja 54:1-10
Lied: DNP Psalm 89: 1 en 5

1. Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd
en van uw trouw getuigen tot in eeuwigheid.
U hebt uw dienaar David liefdevol gezworen: 
‘Wij sluiten een verbond, Ik heb jou uitverkoren.
Mijn goedheid blijft in stand: je kunt erop vertrouwen
dat Ik je koninkrijk de eeuwen door zal bouwen.’

5. Gelukkig is het volk dat de bazuin herkent.
Zij juichen voor uw naam omdat U bij hen bent.
Zij wandelen met U; uw licht beschijnt hun ogen.
Uw glorie maakt hen sterk, U zult hen weer verhogen.
U bent voor hen een schild, U leidt hen naar de zege.
Hun koning hebben zij van U, de HEER, gekregen.

Preek n.a.v. Jesaja 54: 10
Lied: GK06 Lied 118: 1 en 2 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Geloofsbelijdenis
Lied: GK06 Lied 118: 3
Dankgebed
Lied: Opw 167: 3
Zegen

Collecte bij de uitgang:

 • Diaconie: NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte dankdag

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

(475)

Liturgie avondgebed

Zingen: Weerklank 285 : 1, 2, 3 (Hier in Uw heiligdom)
Gebed zingen: Hemelhoog 570 : 1, 2, 3 (Bron van licht en leven)
Lezen: PSALM 23
Zingen: Weerklank 544 : 1, 2, 3, 4 (De herder is er elke dag)
Lezen: Marcus 4 : 35 – 41
Zingen: GKB Psalm 4 : 2, 3
Overdenking: Psalm 23
Zingen: NLB 1014 : 1, 2, 5 (Geef vrede door van hand tot hand)
Gebed
Zingen: NLB 268 : 1, 2 (Goede herder als wij slapen)
Zingen: Weerklank 358 : 1, 2, 3, 4 (God zij met u elke dag en nacht)


Voorganger:
Dhr. N. Laros

Collecte:

 1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
 2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(2391)

Liturgie zangdienst

Orgelspel over ldk. gezang 251
Welkom en groet
Zingen: LB 841 – Wat zijn de goede vruchten
Orgel: Komm, heiliger Geist, Herre Gott
Lezen: Psalm 104 : 24 – 35
Zingen: Ldk. gezang 243 – Toen eenmaal God terneder kwam
Lezen: Ezechiël 11 : 16 – 20
Zingen: LB 665  – Om Christus wil zijn wij verblijd
Lezen: Handelingen 2 : 1 – 13
Anthem: Come down, O love divine
Lezen: Handelingen 2 : 14 – 42
Zingen: LB 678 – Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Belijdenis
Zingen: LB 678 – Heilige liefdeskracht
Orgelspel: LB 841 – Wat zijn de goede vruchten


Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist Sjouke Bruining
m.m.v. de Ichthuscantorij o.l.v Geke Bruining-Visser

Collecte

 • Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte
 • Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte

(2279)