Liturgie morgendienst 30 januari 2022

Intochtslied: DNP 71 : 1, 2 – ‘Ik schuil bij U met al mijn zorgen’
Mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 1005 – ‘Zoekend naar licht’
10 geboden
Zingen: GK06 psalm 94 : 3, 4, 5 – ‘Zie, Heer, hoe zij Uw volk verdrukken’
Gebed
Lezen: 2 Koningen 4 : 1 – 7
Zingen: LB 754 – ‘Liefde Gods, die elk beminnen’
Lezen: Marcus 8 : 14 – 21
Preek
Zingen: GK06 psalm 36 : 2 – ‘Uw goedheid, Heer, is hemelhoog’
Gebed
Zingen: Opwekking 378 – ‘Ik wil jou van harte dienen’
Zegen
Collecte

Voorganger:
Ds. D. de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Zending: NL31 RABO 0325 5215 06 t.n.v. CGKV Zending te Harlingen, o.v.v. collecte zending

(5528)