Liturgie morgendienst 3 juli 2022

Intochtslied: NLB 280 : 1, 2, 4, 7. – ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 66 : 1, 3
Wet
Zingen: NLB 314 : 1, 2, 3 – ‘Here Jezus om Uw woord’
Lezen en tekst: Matteüs 3 : 13 – 4 : 11
Zingen: NLB 538 : 1, 3, 4 – ‘Een mens te zijn op aarde’
Preek
Zingen: NLB 413 : 1 – ‘Grote God, wij loven U’
Slotzang: NLB 413 : 2, 3
Zegen
Collecte

Voorganger:
Br. Sj. Van Althuis

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen
  3. Vervoerfonds Geref. scholen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte Vervoerfonds Geref. scholen

(5932)