Liturgie morgendienst 11 december 2022

Intochtslied: LB 435 : 1, 2 – ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’
Welkom  en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB/GK 85 : 3, 4 – ‘Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant’
Gebed
Lezen: Jesaja 35
Zingen: GK 126 – ‘Toen God ons weer naar Sion bracht’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen: Matteüs 11 : 2 – 10
Preek
Zingen: ELB 91 : 1, 2, 3 – ‘Weest blij te allen tijde’
Gebed
Avondmaalsformulier 5
Belijdenis : GK 175a
Zingen tijdens de viering GK 189 – ‘Hoe zal ik Hem bezingen’
Dankzegging
Slotlied: LB 286 – ‘Waar de mensen dwalen in het donker’
Zegen
Collecte

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Diaconie (tafelcollecte): NL79 RABO 0325 5209 33 t.n.v. CGKV Diaconie te Harlingen, o.v.v. collecte diaconie

(6436)