Liturgie morgendienst 24 september 2023

Intochtslied: LB 218 : 1 t/m 5 – ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: LB 36 : 2, 3 – ‘Uw heil is als de hemel hoog’
Gods wil voor ons leven
Zingen: DNP 1 : 1, 2 – ‘Gelukkig wie verkeerd gezelschap mijdt’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Lezen:

  • Psalm 1
  • Openbaring 22 : 1 – 5

Zingen: LB 653 : 1, 3, 7 – ‘U kennen, uit en tot U leven’
Preek
Zingen: GK 84 : 3, 5, 6 – ‘Welzalig hij die al zijn kracht’
Gebed
Aandacht collecte
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen: LB 875 : 1, 2, 3 – ‘Father, we love you’
Zegen

Voorganger:
Ds. H. Bos

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(7258)