Liturgie morgendienst 26 maart 2023

 

Voor de dienst: Opwekking 685 – ‘Hosanna’
Intochtslied: LB 84a – ‘ Wat hou ik van uw huis’
Welkom  en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Opwekking 807 – ‘God van Licht’
Gebed
Zingen: Opwekking 623 – ‘Laat het huis gevuld zijn’
Lezen: Johannes 5 : 1 – 15
Zingen: Opwekking 614 – ‘Zie hoe Jezus daar loopt’
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezen: Johannes 5 : 16 – 29
Tekst: Johannes 5 : 25 – 29
Preek
Zingen: Opwekking 585 – ‘Er is een dag’
Belijdenis: Opwekking 347 – ‘Ik geloof ik God de Vader’
Gebed
Collectemoment
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 832 – ‘Jezus overwinnaar’
Zegen

 

Voorganger:
Ds. David de Jong

Collecte:

  1. Kerk: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte kerk
  2. Algemene middelen: NL70 RABO 0325 5022 77 t.n.v. CGKV Harlingen te Harlingen, o.v.v. collecte algemene middelen

(6763)