ZENDINGSGEZINSDAG CLASSIS LEEUWARDEN

DV zaterdag 14 oktober a.s. wordt de jaarlijkse zendingsgezinsdag gehouden in het Gomarus College, Eikesingel 62 te Drachten. Het thema van deze dag is

 

UW KONINKRIJK KOME

In dat licht hebben wij een opdracht

In drie workshops zal op dit thema worden ingegaan door:

  • Matthijs Hoogenboom, medewerker Vereniging tot Heil des Volks in Amster-dam;
  • Meindert Klaver, voorlichter bij de Stichting De Ondergronds Kerk (SDOK);
  • Petra de Jong, evangelisatieconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Matthijs Hoogenboom gaat o.a. vertellen over hulp en preventie aan verslaafden, dak- en thuislozen en prostituees in Amsterdam. Meindert Klaver zal iets vertellen over wat de SDOK in diverse landen doet waar christenen worden vervolgd; Petra de Jong komt vertellen hoe wij ambassadeurs in Gods Koninkrijk mogen zijn. Drs. A.A. L. Aalderink uit De Westereen verzorgt een kort appelwoord.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een muzikale bijdrage. Deze keer door zangkoor De Lofstem uit Dokkum. Ronald Postema (onder ons geen onbekende) begeleidt de samenzang.

Voor de kinderen t/m de leeftijd van de basisschool is er voor de hele dag een compleet programma met diverse activiteiten, verzorgd door de kerk van Siegerswoude – De Wilp, aangevuld met jongeren uit Drogeham. Een mooie gelegenheid voor ouders en grootouders hun (klein)kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met de zending.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er uiteraard kinderoppas.

Ook ontbreken de marktkramen niet. Diverse gemeenten uit de classis Leeuwarden zijn vertegenwoordigd met de verkoop van producten. Een tweetal gemeenten laat iets zien van hun Thuisfront activiteiten. Voor een luttel bedrag kunt u zelfs tussen de middag de lunch gebruiken.

Mag de classicale zendingscommissie op uw komst rekenen? Het offici-ële gedeelte begint om 10.30 uur, maar de markt is al open om 10.00 uur en dan staat de koffie ook klaar.

Zie voor meer informatie het programmaboekje dat tijdig zal worden uit-gereikt in uw eigen gemeente.

Namens de classicale zendingscommissie

Pieter Sijtsma, voorzitter

(36)