Zendingsgezinsdag Classis Leeuwarden 2018

DV zaterdag 13 oktober a.s. wordt de jaarlijkse zendingsgezinsdag gehouden in het Gomarus College, Eikesingel 62 te Drachten. Het thema van deze dag is

HOOR JEZUS STEM; HIJ REDT!

In drie workshops zal op dit thema worden ingegaan door

  • Ds. A. Witzier, voormalig predikant in Brazilië;
  • Ds. J. Bosch, predikant te Bunde (Zuid Limburg);
  • Ds. L. van Dalen, lid van het deputaatschap Kerk en Israël.

Ds. Witzier gaat ons bijpraten over hoe de kerk in Brazilië is opgebouwd door Nederlandse emigranten en nu nog functioneert in de daar gevormde kolonies Castrolanda en Carambeï;

Ds. Bosch zal iets vertellen over het evangelisatiewerk in Zuid Limburg vanuit de kleine CGK gemeente te Bunde;

Ds. van Dalen neemt ons in zijn verhaal mee naar Israël om uit te leggen wat onze kerken in Israël doen en wat daarvan de betekenis is;

Ds.M.J. van Keulen uit Drogeham verzorgt een kort appelwoord.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een muzikale bijdrage. Deze keer door het zangkoor uit De Westereen o.l.v. Hessel Heikamp. Ronald Postema (onder ons geen onbekende) begeleidt de samenzang.

Nieuw is deze keer dat er ’s middags een workshop ‘bovenstem’ wordt gehouden onder leiding van Hessel en Ronald. Het doel van deze workshop is om de deelnemers te leren te zingen met bovenstem. Aan het eind van de zendingsdag zal dit dan ook tijdens de samenzang in praktijk worden gebracht.

Voor de kinderen t/m de leeftijd van de basisschool is er zowel een creatief als een informatief programma. Het creatieve deel wordt verzorgd door de kerk van Siegerswoude – De Wilp (Annette en Marleen) en het informatieve door Ineke Brand, scholenvoorlichter bij de stichting Woord & Daad. Een mooie gelegenheid voor ouders en grootouders hun (klein)kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met zending en ontwikkelingswerk.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er uiteraard kinderoppas.

Ook ontbreken de marktkramen niet. Diverse gemeenten uit de classis Leeuwarden zijn vertegenwoordigd met de verkoop van producten. Een tweetal gemeenten laat iets zien van hun Thuisfront activiteiten. Voor een luttel bedrag kunt u zelfs tussen de middag de lunch gebruiken.

Mag de classicale zendingscommissie op uw komst rekenen? Het officiële gedeelte begint om 10.30 uur, maar de markt is al open om 10.00 uur en dan staat de koffie ook klaar. Het middaggedeelte begint om 13.15 uur.

(0)