Terschelling

Terschelling


Samenkomsten GKV/CGK op Terschelling in 2017
*
Locatie: gebouw ET 10, Midsland-Noord
Aanvang: 11.00 uur
*
Voor het seizoen 2017 zijn de volgende samenkomsten gepland:

9 juli                                           H.C. Kammeraat te Reeuwijk
16 juli                                         Ds. A. Driest te Groningen
23 juli                                         A.A. Petrusma te Bodegraven
30 juli                                         Ds. H. Meerveld te Harlingen
6 aug.                                         E. Jilderda te Aduard
13 aug.                                       M. Dekker te Zuidhorn
20 aug.                                       A. Dekker te Dalfsen
27 aug.                                       G. Kruizinga te Veendam
22 okt.  (Herfstvakantie)             W. Dozy te Huizen
*
Gereformeerde Vakantiesamenkomsten Terschelling (SGVT)
Informatie en preekvoorziening:
*
In 2016 hebben we uit de collecten een gift van €500 kunnen overmaken aan
Stichting ZOA, voor een van de projecten t.b.v. vluchtelingen.

 

(5854)