20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: NLB 440 : 1, 2 (Ga, stillen in den lande)
Zingen: Gkb. psalm 89 : 1 (Ik zal zo lang ik leef)
Onderwijs voor het leven
Zingen: Weerklank 103 : 1, 2, 3 (De dag van de vertroosting)
Projectlied
KND: t/m groep 4 = orgelzaal; 5 – 8 = jeugdhonk
Lezen: Ruth 4
Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Preek
Zingen: Gkb. gezang 47 (Mijn ziel verheft Gods eer)
Collecte
Zingen: Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Viering
Belijdenis: Gkb. gezang 161 : 1, 2, 3, 4 (Heer, U bent mijn leven)
Zingen:

  • Gkb. psalm 89 : 6, 8, 13 (Wij loven, HEER, de macht)
  • Ldk. gezang 286 : 1, 2, 3 (Ik kom met haast)
  • Gkb. gezang 99 : 1, 2, 3 (U zij de glorie)

Slotzang: Gkb. gezang 141 : 1, 3 (Dankt, dankt nu allen God)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie (tafelcollecte)

(2104)