20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Ldk. gezang 411 : 6 (Mijn schild ende betrouwen)
Votum en groet
Zingen: Ldk. 435 : 1, 4, 5 (O verbreker alle banden)
Kindermoment 8e gebod
Zingen: Gkb. gezang 39 (Als je bidt zal hij je geven)
KND: t/m groep 4 = orgelzaal; 5 – 8 = jeugdhonk
Zingen: Gkb. psalm 91 : 1 (Hij die op Gods bescherming wacht)
Lezen: Genesis 3 : 1 – 7 en 13
Zingen: Gkb. gezang 38 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Lezen: Lucas 4 : 1 – 13
Zingen: Gkb. psalm 91 : 6
Preek
Zingen: Ldk. gezang 172 : 1, 2, 4 (Een mens te zijn op aarde)
KND: kinderen komen terug
Collecte
Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(2393)