20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: NLB 975 : 1, 2, 3 – Jezus roept hier mensen samen
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NLB 885 – Groot is uw trouw, o Heer
Onderwijs voor het leven
Kindermoment
Zingen: Hemelhoog 338 – ‘k Stel mijn vertrouwen
KND: t/m groep = orgelzaal; 5 – 8 = jeugdhonk
Lezen: Efeze 4 : 1 – 24
Zingen: Gkb. psalm 146 : 1, 4, 8
Lezen: Efeze 4 : 25 – 5 : 2
Zingen: Hemelhoog 405 – Ubi Caritas
Preek
Zingen: NLB 969 : 1 t/m 4 – In Christus is noch west noch…
Gebed
KND: kinderen komen terug
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 119 : 1, 2, 5 – de kerk van alle tijden
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Algemene middelen

(3804)