P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Ldk. gezang 305 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Lezen: Jesaja 45 : 20 – 46 : 4
Zingen: NPB psalm 115 : 2, 3 (De goden waar het)
Tekst: HC zondag 34
Preek
Zingen: Gkb. gezang 164 (Jezus, vol liefde)
Belijdenis: Gkb. gezang 139 : 3 (U, Vader, u zij lof)
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 22 : 1, 2, 4 (Uw woord omvat mijn leven)
Zegen

Voorganger:
Ds. T.P. Nap

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(1155)