P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Zingen: Gkb. gezang 171
Lezen: Efeze 4 : 1 – 16
Zingen: Gkb. psalm 68 : 4, 7, 13
Preek: “Hij liet zijn eigen gaven achter”
Zingen: Gkb. gezang 100 : 4, 5, 6
Belijdenis
Zingen: Gkb. gezang 161
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 101 : 1, 2, 3

Voorganger:
Ds. S. Braaksma

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Voorlezen:
Mevr. G. Bruining

Beamer en audio:
Dhr. Chris Sijtema

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Zending

(786)