P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Op toonhoogte 180 : 4 (Vader van het leven, ik geloof..)
Zingen: Gkb. psalm 51 : 5 (Schep in mij God, een hart dat leeft..)
Lezen: HC zondag 20
Gebed: Ngkb. 172 : 2 (U, Vader in het licht, U prijzen wij)
Lezen: Efeziërs 5 : 1 – 20
Zingen: Gkb. gezang 157 (Vader, vol van vrees en schaamte)
Preek
Zingen: Opwekking 343 (Heilige Geest van God)
Belijdenis
Zingen: NLB 704 : 3 (Lof, eer en prijs zij God)
Collecte
Zingen: Ngkb 119 : 30 (Ik overpeins de diepten van uw wet)
Amen: NLB 415 (Zegen ons, Algoede)
Zegen

Voorganger:
Ds. P.K. van der Kamp

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(1387)