P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: NLB 360 (Kom Schepper, Geest)
Lezen: Romeinen 8 : 18 – 27
Zingen: Gkb. psalm 139 : 1, 2, 3, 4 (Heer, U doorgrond mij)
Lezen: 1 Korintiërs 2 : 6 – 16
Zingen: NLB 104 : 8 (Mijn ziel verheerlijk God)
Tekst: HC zondag 20
Preek
Zingen: Ldk. gezang 95 (Nu bidden wij met ootmoed)
Belijdenis
Zingen: Gkb. gezang 133 : 5 (Aan U ons loflied)
Collecte
Zingen: Opwekking 277 (Machtig God)
Zegen

Voorganger:
Ds. P.K. van de Kamp

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Dhr. M. Beuker

Beamer en audio:
Dhr. Rinze Bruining

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Zending

(1072)