P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Zingen: Gkb. psalm 95 : 1, 3
Lezen: Matteüs 7 : 1 – 12
Zingen: NLB 23C : 1 – 5
Preek
Zingen: Ldk. gezang 444 : 1, 2
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte
Zingen: Ldk. gezang 444 : 3

Voorganger:
Ds. G. Bruinsma

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Mevr. J. Baar

Beamer en audio:
Dhr. Lieuwe Beuker

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Emeritifondsen

(730)