P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Intochtslied: NGK 218 : 1, 2 (Lof aan Gods Zoon)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NGK 130 : 1, 4 (uit diepten van ellende)
Lezen: Jona 1
Zingen: NGK 119 : 1 (Welzalig wie de rechte wegen gaan)
Lezen: Jona 2
Zingen: NGK 38 : 11 (Wil mij, Heer, niet  begeven)
Preek: Bevrijding door belijden
Zingen: NGK 116 : 2, 3, 5, 10 (Ik word omkneld door)
Collecte
Belijdenis
Zingen: NGK 218 : 4 (Aanbid de Vader in het Woord)
Zegen

Voorganger:
Ds. J. uit de Bosch

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Theologische Universiteiten
  • Deurcollecte: Bibliotheekfonds

(1729)