P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 72 : 1, 2, 4 (O God, wil aan de koning)
Lezen:

  • 1 Koningen 4 : 20 – 5 : 1; 8 : 41 – 43; 10 : 1 – 9;
  • Matteüs 5 : 13 – 16

Zingen: Gkb. psalm 87 : 1, 3, 4 (Jeruzalem, de Godsstad hier)
Preek
Zingen: Gkb. psalm 85 : 3, 4 (Bij wie Hem vrezen is zijn heil)
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 64 : 1, 3 (Vrede zij u, vrede zij u)
Zegen

Voorganger:
Ds. G. Heek

Collecte

  • 1: Kerk
  • 2: Diaconie

(1619)