P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Zingen: Psalmen van nu 130
Lezen: Jozua 6 : 20 – 27
Zingen: Gkb. psalm 46 : 1, 2
Lezen: Openbaring 21 : 10 – 12; : 25 – 27
Zingen: Gkb. psalm 46 : 3
Tekst: 1 Koningen 16 : 34
Zingen: Ldk. gezang 28 : 1, 2, 4
Belijdenis: Gkb. gezang 179b
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 70

Voorganger:
Ds. T.P. Nap

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Voorlezen:
Mevr. R. Boersma

Beamer en audio:
Dhr. Chris Sijtema

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(520)