P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Ldk. gezang 118 (Op u mijn Heiland blijf ik hopen)
Lezen: Lucas 1 : 26 – 38; 1 : 46 – 55
Zingen: Gkb. gezang 47 : 1, 2, 5, 6 (Mijn ziel verheft Gods eer)
Preek
Zingen: Ldk. gezang 26 : 1, 2 (Daar is uit ’s werelds duistre)
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte
Zingen: Opwekking 687 (Heer wijs mij de weg)
Zegen

Voorganger:
Ds. G. Heek

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(1207)