P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Gkb. gezang 95 : 1, 2, 3 (Daar juicht een toon)
Lezen: Johannes 21 : 1 – 14
Zingen: Gkb. psalm 135 : 12 (Sion, zing met blijde stem)
Tekst: Johannes 21 : 12
Preek
Belijdenis: gezongen versie van Nicea
Collecte
Zingen: NLB 654 : 1, 6 = ldk. gez. 169 (Zingt nu de Heer, stem)
Zegen

Voorganger:
Ds. P. Poortinga

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Diaconie

(1493)