P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Afkondigingen
Introductie dienst
Stilte
Votum
Groet
Zingen: Psalm 16: 3
Gebed
Lezen: Hebreeën 11:1-3 en 8-16
Zingen: Psalm 27: 7
Lezen: HC zondag 1
Preek
Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn
Belijden – zingen GK (2006) gezang 123:1 – gezamenlijk opzeggen zondag 1 (zie beamtekst) – zingen GK (2006) gezang 123:5
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking (voor kids) 185 – De Here zegent jou
Zegen

 

Voorganger:
Kand. H. Noort uit Kampen

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Voorlezen:
Dhr. Sietse Sijtema

Beamer en audio:
Dhr.

Collecte

  • 1 : Kerk
  • 2 : Theologische universiteiten

(925)