20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Gkb. psalm 150 : 1, 2 (Looft de HEER uw God alom)
Votum en groet
Zingen: NPB 145 : 1 (Mijn God en koning, ik wil toegewijd)
Wet
Zingen: Gkb. psalm 1 : 1, 2 ( Welzalig wie niet volgt der)
KND: t/m groep 4 = orgelzaal; 5 – 8 = jeugdhonk
Lezen: Johannes 2 : 1 – 11
Zingen: NLB 526 : 3, 4 = ldk. gez. 166 : 3, 4 (In Kana was de)
Preek
Zingen: NPB 145 : 3
Gebed
KND: kinderen komen terug
Collecte
Zingen: NGK gezang 231 : 3, 4 = gkb. gez. 147 : 3, 4 (Heer, zolang wij ademhalen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.J.J. Pomp

Collecte

 • 1 : Kerk
 • 2 : Zending

(2279)

P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 92 : 1, 2, 7, 8 (‘t Is goed de HEER)
Lezen:

 • HC zondag 38
 • Colossenzen 2 : 16 – 3 : 4

Zingen: Gkb. psalm 127 : 1, 2 (Wanneer de HEER het huis)
Lezen:

 • Matteüs 12 : 1 – 14
 • Marcus 2 : 23 – 27

Preek
Zingen: Gkb. psalm 119 : 12, 13, 14 ( Ik klem mij vast aan)
Belijdenis: NGK 175a
Collecte
Zingen: Gkb. psalm 84 : 1, 2, 3 (Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

 • 1 : Kerk
 • 2 : Zending

(1306)

dark-1845065

Liturgie Oudejaarsavond

Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 91 : 1
Lezen: Psalm 138
Zingen: Ldk. gezang 393 : 1, 2, 3, 4
Preek
Zingen: Gkb. psalm 138 : 1, 4
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte
Zingen: Gkb. psalm 90 : 1, 8
Zegen

Voorganger:
Dhr. N. Laros

Collecte

 • Kerk
 • Emeritifondsen

(346)

christmas-ornament-2605814_header

Liturgie Eerste Kerstdag

Intochtslied: NLB 483 (Stille nacht)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 124 (Donker de nacht)
Lezen: Lucas 1 : 26 – 35 en 38
Luisterlied
Lezen: Lucas 2 : 1 – 20
Zingen: NLB 443 (De engel Gabriël komt aangesneld)
Preek
Zingen: NLB 486 : 1, 2, 3 (Midden in de winternacht)
Onderwijs voor het leven
Zingen: NLB 484 (Go, tell it on the mountain)
Collecte
Zingen: NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. B. de Haas

Collecte

 • Kerk
 • Zending

(323)

P6101632_Header

Zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer

20120310-CRW_8018

 • Op zaterdag 15 december 2018
 • Om 19.30 uur
 • Kerkgebouw de Haven
 • Noorderkade 2  Harlingen

Koffie
Na afloop is er een collecte t.b.v. de zending en staat er koffie of thee voor u klaar.

Iedereen is van harte welkom op deze avond!

Op deze avond kunt u zelf meebepalen welke liederen er worden gezongen. Graag uw voorkeur kenbaar maken t/m 2 december a.s. door middel van het inleveren van een briefje in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

(42)

Liturgie dankdag

Intochtslied: GK 168 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NPB 136 : 1, 2, 3, 12 (Prijs de hoogverheven HEER)
Gebed
Lezen: Matteüs 11 : 20 – 30
Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats)
Woordverkondiging
Zingen: God is onze schuilplaats (Ds. A.F. Troost, melodie: LvdK 393)
Collecte
Dankgebed
Zingen: LvdK 456 : 1 en 2 (Zegen ons, Algoede)
Zegen
Zingen: NLB 425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld en ds. P. Poortinga

Collecte

 • 1 : Diaconie

(286)

P6101605_Header

Liturgie Hemelvaartsdag

Zingen: Weerklank 186: 1
Votum en groet
Zingen: Weerklank 186: 3 en 4
Gebed
Lezen: Handelingen 1: 1-14
Zingen: Weerklank 191: 1, 2 en 3
Lezen: Matteüs 28 : 16 – 20
Preek
Zingen: GK Psalm 134: 1, 2 en 3
Gebed
Zingen: GK 179a (geloofsbelijdenis in beurtzang, als amen op het gebed)
Collecte
Zingen: Weerklank 189:1, 4 en 6
Zegen

Voorganger:
Ds. H. H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj. E. Bruining

Voorlezer:
Dhr. S. Sijtema

Audio en beamer:
Dhr. Marten Huijser

Collecte:
Kerk

(26)

20120310-CRW_8170_Header

Liturgie Goede Vrijdag

Zingen: Ldk. gezang 180 : 1, 2, 7
Gebed
Lezen: Matteüs 27 : 32 – 40
Zingen: Gkb. gezang 89
Lezen: Matteüs 27 : 41 – 52
Zingen: Gkb. psalm 22 : 1, 8a,b,6c,5d
Tekst: Marcus 15 : 37
Preek
Zingen: Opwekking 614
Gebed
Collecte
Zingen: Weerklank 149 : 5
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Mevr. R. de Wit

Beamer en audio:
Dhr. Marten Huijser

Collecte

 • Kerk

(1109)

20120310-CRW_8170_Header

Liturgie biddag

Votum en groet
Zingen: NLB 985
Gebed
Lezen: Psalm 104
Zingen: Ldk. gezang 400
Preek
Belijdenis
Zingen: NPB 104 : 1, 4
Gebed
Zingen: NPB 104 : 7
Collecte
Zingen: NLB 978

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Audio en beamer:
Dhr. Marten Huijser

Collecte

 • Zending

(258)

toys-2561392_Header

Spelmiddag 13 DECEMBER

Op D.V. 13 december organiseren de diaconessen een spelmiddag voor de ouderen in de Haven. Op de donkere dagen voor Kerst is het fijn om elkaar weer eens te ontmoeten en te spreken. We doen dit tijdens het sjoelen, rummikub etc. Natuurlijk onder het genot van koffie/thee met wat lekkers.

Bent u van plan om te komen? In het kerkblad staat hoe u zich op kunt geven. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dat ook gelijk melden.

Spelmiddag

(35)

ZENDINGSGEZINSDAG CLASSIS LEEUWARDEN

DV zaterdag 14 oktober a.s. wordt de jaarlijkse zendingsgezinsdag gehouden in het Gomarus College, Eikesingel 62 te Drachten. Het thema van deze dag is

 

UW KONINKRIJK KOME

In dat licht hebben wij een opdracht

In drie workshops zal op dit thema worden ingegaan door:

 • Matthijs Hoogenboom, medewerker Vereniging tot Heil des Volks in Amster-dam;
 • Meindert Klaver, voorlichter bij de Stichting De Ondergronds Kerk (SDOK);
 • Petra de Jong, evangelisatieconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Matthijs Hoogenboom gaat o.a. vertellen over hulp en preventie aan verslaafden, dak- en thuislozen en prostituees in Amsterdam. Meindert Klaver zal iets vertellen over wat de SDOK in diverse landen doet waar christenen worden vervolgd; Petra de Jong komt vertellen hoe wij ambassadeurs in Gods Koninkrijk mogen zijn. Drs. A.A. L. Aalderink uit De Westereen verzorgt een kort appelwoord.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een muzikale bijdrage. Deze keer door zangkoor De Lofstem uit Dokkum. Ronald Postema (onder ons geen onbekende) begeleidt de samenzang.

Voor de kinderen t/m de leeftijd van de basisschool is er voor de hele dag een compleet programma met diverse activiteiten, verzorgd door de kerk van Siegerswoude – De Wilp, aangevuld met jongeren uit Drogeham. Een mooie gelegenheid voor ouders en grootouders hun (klein)kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met de zending.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er uiteraard kinderoppas.

Ook ontbreken de marktkramen niet. Diverse gemeenten uit de classis Leeuwarden zijn vertegenwoordigd met de verkoop van producten. Een tweetal gemeenten laat iets zien van hun Thuisfront activiteiten. Voor een luttel bedrag kunt u zelfs tussen de middag de lunch gebruiken.

Mag de classicale zendingscommissie op uw komst rekenen? Het offici-ële gedeelte begint om 10.30 uur, maar de markt is al open om 10.00 uur en dan staat de koffie ook klaar.

Zie voor meer informatie het programmaboekje dat tijdig zal worden uit-gereikt in uw eigen gemeente.

Namens de classicale zendingscommissie

Pieter Sijtsma, voorzitter

(43)

Agenda

Ongeauthoriseerde toegang

Je hebt niet de rechten om dit Evenement te beheren.

(24)

Mededelingen op beamer

(30)

Zendingscommissie

(1442)

Facebook

U kunt ons ook vinden op facebook http://www.facebook.com/cgkvHarlingen

(2454)