20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied : Gkb. psalm 146 : 1, 8
Zingen: Ldk. gezang 457 (Heilig, heilig, heilig)
Kindermoment (4e gebod)
Zingen: Gkb. gezang 167 (Samen in de naam van Jezus)
KND: t/m groep 4 naar de orgelzaal
Lezen: Handelingen 9 : 19b – 31
Zingen: DNP psalm 133 : 1, 2
Tekst: Handelingen 9 : 27a
Preek
Zingen: Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Collecte
Zingen: Hemelhoog 472 (Ga nu heen in vrede)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Voorlezen:
Mevr. H. Nieswaag

Beamer en audio:
Dhr. Rinze Bruining

Collecte

 • 1 : Kerk
 • 2 : Zending

(1904)

P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Votum en groet
Zingen: NLB 360 (Kom Schepper, Geest)
Lezen: Romeinen 8 : 18 – 27
Zingen: Gkb. psalm 139 : 1, 2, 3, 4 (Heer, U doorgrond mij)
Lezen: 1 Korintiërs 2 : 6 – 16
Zingen: NLB 104 : 8 (Mijn ziel verheerlijk God)
Tekst: HC zondag 20
Preek
Zingen: Ldk. gezang 95 (Nu bidden wij met ootmoed)
Belijdenis
Zingen: Gkb. gezang 133 : 5 (Aan U ons loflied)
Collecte
Zingen: Opwekking 277 (Machtig God)
Zegen

Voorganger:
Ds. P.K. van de Kamp

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Dhr. M. Beuker

Beamer en audio:
Dhr. Rinze Bruining

Collecte

 • 1 : Kerk
 • 2 : Zending

(1073)

P6101605_Header

Liturgie Hemelvaartsdag

Zingen: Weerklank 186: 1
Votum en groet
Zingen: Weerklank 186: 3 en 4
Gebed
Lezen: Handelingen 1: 1-14
Zingen: Weerklank 191: 1, 2 en 3
Lezen: Matteüs 28 : 16 – 20
Preek
Zingen: GK Psalm 134: 1, 2 en 3
Gebed
Zingen: GK 179a (geloofsbelijdenis in beurtzang, als amen op het gebed)
Collecte
Zingen: Weerklank 189:1, 4 en 6
Zegen

Voorganger:
Ds. H. H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj. E. Bruining

Voorlezer:
Dhr. S. Sijtema

Audio en beamer:
Dhr. Marten Huijser

Collecte:
Kerk

(23)

20120310-CRW_8170_Header

Liturgie Goede Vrijdag

Zingen: Ldk. gezang 180 : 1, 2, 7
Gebed
Lezen: Matteüs 27 : 32 – 40
Zingen: Gkb. gezang 89
Lezen: Matteüs 27 : 41 – 52
Zingen: Gkb. psalm 22 : 1, 8a,b,6c,5d
Tekst: Marcus 15 : 37
Preek
Zingen: Opwekking 614
Gebed
Collecte
Zingen: Weerklank 149 : 5
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Mevr. R. de Wit

Beamer en audio:
Dhr. Marten Huijser

Collecte

 • Kerk

(1101)

20120310-CRW_8170_Header

Liturgie biddag

Votum en groet
Zingen: NLB 985
Gebed
Lezen: Psalm 104
Zingen: Ldk. gezang 400
Preek
Belijdenis
Zingen: NPB 104 : 1, 4
Gebed
Zingen: NPB 104 : 7
Collecte
Zingen: NLB 978

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. Sj.E. Bruining

Audio en beamer:
Dhr. Marten Huijser

Collecte

 • Zending

(256)

christmas-ornament-2605814_header

Liturgie Eerste Kerstdag

Zingen: Ldk. gezang 134
Gedicht
Zingen: Ldk. gezang 138
Gebed
Kindermoment
Zingen: Ldk. gezang 143
Lezen: Lucas 2 : 1 – 21
Preek
Zingen: Ldk. gezang 135
Gedicht
Zingen: Gkb. gezang 50
Gebed
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 64
Zegen

Voorganger:
Dhr. M. Dekker

Organist:
Dhr. B. de Haas

Voorlezen:
Dhr. S. Sijtema

Beamer: dhr. Marten Huijser
Audio: dhr. Marten Huijser

Collecte

 • Kerk en Zending

(275)

Liturgie dankdag

Votum en groet
Zingen: NLB 146a:1, 3, 5, 7
Gebed
Lezen: 1 Kronieken 29:10-20
Zingen: Psalm 89:1, 2 (Nieuwe Psalmberijming)
Tekst: 1 Kronieken 29:14b
Preek deel 1
Zingen: Psalm 89:4, 5 (Nieuwe Psalmberijming)
Preek deel 2
Zingen: LvdK 465:1, 4 en 5
Geloofsbelijdenis: Zingen: LvdK 402: 1 (A), 6 (V), 8 (A), 9 (M) en 10 (A)
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 971: 1, 2, 3
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. J.J. Huijser

Voorlezen:
Germen Huijser

Collecte

 • 1 : Diaconie

(252)

toys-2561392_Header

Spelmiddag 13 DECEMBER

Op D.V. 13 december organiseren de diaconessen een spelmiddag voor de ouderen in de Haven. Op de donkere dagen voor Kerst is het fijn om elkaar weer eens te ontmoeten en te spreken. We doen dit tijdens het sjoelen, rummikub etc. Natuurlijk onder het genot van koffie/thee met wat lekkers.

Bent u van plan om te komen? In het kerkblad staat hoe u zich op kunt geven. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dat ook gelijk melden.

Spelmiddag

(32)

ZENDINGSGEZINSDAG CLASSIS LEEUWARDEN

DV zaterdag 14 oktober a.s. wordt de jaarlijkse zendingsgezinsdag gehouden in het Gomarus College, Eikesingel 62 te Drachten. Het thema van deze dag is

 

UW KONINKRIJK KOME

In dat licht hebben wij een opdracht

In drie workshops zal op dit thema worden ingegaan door:

 • Matthijs Hoogenboom, medewerker Vereniging tot Heil des Volks in Amster-dam;
 • Meindert Klaver, voorlichter bij de Stichting De Ondergronds Kerk (SDOK);
 • Petra de Jong, evangelisatieconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Matthijs Hoogenboom gaat o.a. vertellen over hulp en preventie aan verslaafden, dak- en thuislozen en prostituees in Amsterdam. Meindert Klaver zal iets vertellen over wat de SDOK in diverse landen doet waar christenen worden vervolgd; Petra de Jong komt vertellen hoe wij ambassadeurs in Gods Koninkrijk mogen zijn. Drs. A.A. L. Aalderink uit De Westereen verzorgt een kort appelwoord.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een muzikale bijdrage. Deze keer door zangkoor De Lofstem uit Dokkum. Ronald Postema (onder ons geen onbekende) begeleidt de samenzang.

Voor de kinderen t/m de leeftijd van de basisschool is er voor de hele dag een compleet programma met diverse activiteiten, verzorgd door de kerk van Siegerswoude – De Wilp, aangevuld met jongeren uit Drogeham. Een mooie gelegenheid voor ouders en grootouders hun (klein)kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met de zending.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er uiteraard kinderoppas.

Ook ontbreken de marktkramen niet. Diverse gemeenten uit de classis Leeuwarden zijn vertegenwoordigd met de verkoop van producten. Een tweetal gemeenten laat iets zien van hun Thuisfront activiteiten. Voor een luttel bedrag kunt u zelfs tussen de middag de lunch gebruiken.

Mag de classicale zendingscommissie op uw komst rekenen? Het offici-ële gedeelte begint om 10.30 uur, maar de markt is al open om 10.00 uur en dan staat de koffie ook klaar.

Zie voor meer informatie het programmaboekje dat tijdig zal worden uit-gereikt in uw eigen gemeente.

Namens de classicale zendingscommissie

Pieter Sijtsma, voorzitter

(37)

Agenda

Ongeauthoriseerde toegang

Je hebt niet de rechten om dit Evenement te beheren.

(18)

Mededelingen op beamer

(27)

Zendingscommissie

(1436)

Facebook

U kunt ons ook vinden op facebook http://www.facebook.com/cgkvHarlingen

(2450)

Haven Fair dag 17 maart 2012

Verslag Haven Fair dag 17 maart 2012

En toen was het 17 maart!

Eindelijk! Na maanden van voorbereiding, knutselen, breien, haken, verzamelen van allerlei spullen, barste de dag los!
Klokslag 10 uur was de planning maar om kwart over 9 stonden de eerste kooplustigen al voor de deur.

Vele koopjesjagers, kijkers, genieters, praatjesmakers kwamen langs en vonden wel iets van hun gading. Sommigen kwamen voor de gezelligheid, en die was er! Elke bezoeker werd verwend met een overheerlijke bakje koffie met heerlijk eigen gebakken cake, en was dat op dan kon men zich te goed doen aan een kopje soep, of een broodje kroket, of een portie poffertjes of een heerlijk gebakken visje.

Om u even een indruk te geven wat er zoal opgegeten en gedronken is:
2 x 10 liter soep, 120 broodjes kroket, 320 stuks vis,liters koffie,
En dan al de boeken, huis-tuin- en keuken spullen, computers, vogelhuisjes, houtsnijwerk, eigengemaakte kaarten, sokken, sieraden, sjaals, zeepkettingen, speelgoed, puzzels, kinderkleding en een heleboel knuffels, viooltjes (100 bakjes en 20 hangbuidels) heel veel is er verkocht!

Menige bezoeker ging met een heerlijke taart, van een plaatselijke bakker, huiswaarts, nadat ze een poging hadden gewaagd aan het “rad van taart fortuin”. (Een bezoeker van de dag wilde er echt zeker van zijn dat ie een taart zou winnen, en kocht maar al de negen nummertjes die over waren )

De jeugdige bezoekers van de dag kon zich vermaken in het jeugdhonk met blik gooien, kleurwedstrijd, oplossing raden van een optelsom van leeftijden van gemeenteleden.
Al met al was het een hele gezellige, geslaagde dag! En de opbrengst was ruim € 3.000,– en is bestemd voor het zendingsgebied welke mede door onze kerk financieel wordt ondersteund.

Rest ons nog om iedereen te bedanken die aan deze dag hun bijdrage /medewerking hebben geleverd.

De havenfaircommissie.

(1871)