20120310-CRW_8170_Header

Liturgie morgendienst

Intochtslied: Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
Welkom en mededelingen
Zingen: NGK 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Lezen: Deuteronomium 31 : 1 – 8
Zingen: Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)
Lezen: Romeinen 8 : 26 – 39
Tekst: Deuteronomium 31 : 6
Preek
Zingen: Opwekking 334 (Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen)
Collecte
Zingen: Opwekking 599 (Kom tot de Vader)
Belijdenisformulier
Zingen: Opwekking 710 (Gebed om zegen)
Zingen: NGK 177 (Heer, U bent mijn leven)
Avondmaalsformulier
Zingen:

 • Taizé 43
 • Taizé 54
 • NGK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Slotlied: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

 • 1 : Kerk
 • 2 : Diaconie (tafelcollecte)

(2815)

P6101619a_Header

Liturgie middagdienst

Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 72 : 1, 2, 4 (O God, wil aan de koning)
Lezen:

 • 1 Koningen 4 : 20 – 5 : 1; 8 : 41 – 43; 10 : 1 – 9;
 • Matteüs 5 : 13 – 16

Zingen: Gkb. psalm 87 : 1, 3, 4 (Jeruzalem, de Godsstad hier)
Preek
Zingen: Gkb. psalm 85 : 3, 4 (Bij wie Hem vrezen is zijn heil)
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 64 : 1, 3 (Vrede zij u, vrede zij u)
Zegen

Voorganger:
Ds. G. Heek

Collecte

 • 1: Kerk
 • 2: Diaconie

(1620)

P6101605_Header

Liturgie Hemelvaartsdag

Intochtslied: NGK 215: 1 en 5 (De dag van onze vorst brak aan)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NGK Psalm 47: 3 en 4
Gebed
1e lezing: Daniël 7: 9-10 & 13-14
Zingen: NGK Psalm 68: 8 en 13
2e lezing: Lucas 24: 46-53
Preek
Zingen: NGK 231: 1, 3 en 4 (Maak muziek voor God de Vader)
Geloofsbelijdenis
Zingen: NGK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Gebed
Collecte
Zingen: Weerklank 189: 1, 2 en 4 (Kroon Hem met koningskroon)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte:
Kerk

(54)

20120310-CRW_8170_Header

Liturgie biddag

Votum en groet
Zingen: LvdK Gezang 488a (Zolang er mensen zijn op aarde)
Gebed
Lezen: Lucas 12: 13-21
Zingen: NGK Psalm 49:1, 2 en 5
Tekst: Lucas 12: 16-21
Preek
Zingen: NGK Psalm 144:1, 2 en 6
Gebed
Zingen: NGK Psalm 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Collecte
Zingen: NGK Psalm 133: 1, 2 en 3
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Collecte

 • Zending

(274)

dark-1845065

Liturgie Oudejaarsavond

Votum en groet
Zingen: Gkb. psalm 91 : 1
Lezen: Psalm 138
Zingen: Ldk. gezang 393 : 1, 2, 3, 4
Preek
Zingen: Gkb. psalm 138 : 1, 4
Belijdenis: Gkb. gezang 179a
Collecte
Zingen: Gkb. psalm 90 : 1, 8
Zegen

Voorganger:
Dhr. N. Laros

Collecte

 • Kerk
 • Emeritifondsen

(350)

christmas-ornament-2605814_header

Liturgie Eerste Kerstdag

Intochtslied: NLB 483 (Stille nacht)
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 124 (Donker de nacht)
Lezen: Lucas 1 : 26 – 35 en 38
Luisterlied
Lezen: Lucas 2 : 1 – 20
Zingen: NLB 443 (De engel Gabriël komt aangesneld)
Preek
Zingen: NLB 486 : 1, 2, 3 (Midden in de winternacht)
Onderwijs voor het leven
Zingen: NLB 484 (Go, tell it on the mountain)
Collecte
Zingen: NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

Organist:
Dhr. B. de Haas

Collecte

 • Kerk
 • Zending

(354)

P6101632_Header

Zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer

20120310-CRW_8018

 • Op zaterdag 15 december 2018
 • Om 19.30 uur
 • Kerkgebouw de Haven
 • Noorderkade 2  Harlingen

Koffie
Na afloop is er een collecte t.b.v. de zending en staat er koffie of thee voor u klaar.

Iedereen is van harte welkom op deze avond!

Op deze avond kunt u zelf meebepalen welke liederen er worden gezongen. Graag uw voorkeur kenbaar maken t/m 2 december a.s. door middel van het inleveren van een briefje in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk.

(95)

Liturgie dankdag

Intochtslied: GK 168 (‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God)
Welkom en mededelingen
Votum en groet
Zingen: NPB 136 : 1, 2, 3, 12 (Prijs de hoogverheven HEER)
Gebed
Lezen: Matteüs 11 : 20 – 30
Zingen: Opwekking 462 (Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats)
Woordverkondiging
Zingen: God is onze schuilplaats (Ds. A.F. Troost, melodie: LvdK 393)
Collecte
Dankgebed
Zingen: LvdK 456 : 1 en 2 (Zegen ons, Algoede)
Zegen
Zingen: NLB 425 (Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen)

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld en ds. P. Poortinga

Collecte

 • 1 : Diaconie

(296)

20120310-CRW_8170_Header

Liturgie Goede Vrijdag

Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 172 : 1, 2, 3, 4 (Getsémane, die nacht)
Gebed
Zingen: Hemelhoog 172 : 7
Lezen: Matteüs 27 : 26 – 31
Zingen: NLB 575 : 5 (Koning tot een spot getekend)
Preek
Zingen: NLB 22 : 3 (Maar ik, mijn God, lig machteloos)
Gebed
Zingen: Weerklank gezang 381 : 1, 2, 3, 4 (De Zoon van God)
Collecte
Zingen: Gkb. gezang 155 : 4, 5 (Ja, amen, ja)
Zegen

Voorganger:
Ds. H.H. Meerveld

 

Collecte

 • Kerk

(1141)

toys-2561392_Header

Spelmiddag 13 DECEMBER

Op D.V. 13 december organiseren de diaconessen een spelmiddag voor de ouderen in de Haven. Op de donkere dagen voor Kerst is het fijn om elkaar weer eens te ontmoeten en te spreken. We doen dit tijdens het sjoelen, rummikub etc. Natuurlijk onder het genot van koffie/thee met wat lekkers.

Bent u van plan om te komen? In het kerkblad staat hoe u zich op kunt geven. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dat ook gelijk melden.

Spelmiddag

(38)

ZENDINGSGEZINSDAG CLASSIS LEEUWARDEN

DV zaterdag 14 oktober a.s. wordt de jaarlijkse zendingsgezinsdag gehouden in het Gomarus College, Eikesingel 62 te Drachten. Het thema van deze dag is

 

UW KONINKRIJK KOME

In dat licht hebben wij een opdracht

In drie workshops zal op dit thema worden ingegaan door:

 • Matthijs Hoogenboom, medewerker Vereniging tot Heil des Volks in Amster-dam;
 • Meindert Klaver, voorlichter bij de Stichting De Ondergronds Kerk (SDOK);
 • Petra de Jong, evangelisatieconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Matthijs Hoogenboom gaat o.a. vertellen over hulp en preventie aan verslaafden, dak- en thuislozen en prostituees in Amsterdam. Meindert Klaver zal iets vertellen over wat de SDOK in diverse landen doet waar christenen worden vervolgd; Petra de Jong komt vertellen hoe wij ambassadeurs in Gods Koninkrijk mogen zijn. Drs. A.A. L. Aalderink uit De Westereen verzorgt een kort appelwoord.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een muzikale bijdrage. Deze keer door zangkoor De Lofstem uit Dokkum. Ronald Postema (onder ons geen onbekende) begeleidt de samenzang.

Voor de kinderen t/m de leeftijd van de basisschool is er voor de hele dag een compleet programma met diverse activiteiten, verzorgd door de kerk van Siegerswoude – De Wilp, aangevuld met jongeren uit Drogeham. Een mooie gelegenheid voor ouders en grootouders hun (klein)kinderen (opnieuw) kennis te laten maken met de zending.

Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er uiteraard kinderoppas.

Ook ontbreken de marktkramen niet. Diverse gemeenten uit de classis Leeuwarden zijn vertegenwoordigd met de verkoop van producten. Een tweetal gemeenten laat iets zien van hun Thuisfront activiteiten. Voor een luttel bedrag kunt u zelfs tussen de middag de lunch gebruiken.

Mag de classicale zendingscommissie op uw komst rekenen? Het offici-ële gedeelte begint om 10.30 uur, maar de markt is al open om 10.00 uur en dan staat de koffie ook klaar.

Zie voor meer informatie het programmaboekje dat tijdig zal worden uit-gereikt in uw eigen gemeente.

Namens de classicale zendingscommissie

Pieter Sijtsma, voorzitter

(55)

Agenda

Ongeauthoriseerde toegang

Je hebt niet de rechten om dit Evenement te beheren.

(26)

Mededelingen op beamer

(37)

Zendingscommissie

(1448)

Facebook

U kunt ons ook vinden op facebook http://www.facebook.com/cgkvHarlingen

(2456)