Schaatsen

Wie gaat er mee schaatsen op 1 februari 2019?

Geef je op via de intekenlijst in de hal van de kerk!
PPT_Schaatsen2019_VerplaatstWeb
Tot dan!

(54)

10435-1

Week van Gebed

In de Week van Gebed is er onder auspiciën van de Werkgemeenschap van Kerken een

interkerkelijke gebedsavond op woensdag 23 januari

in De Haven.

De aanvang is om 19.30 uur.
Stilte, gebed en muziek staan centraal.
De voorganger deze avond is ds. Herbert Meerveld.

Week van Gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Het thema dit jaar is ‘Recht voor ogen’. Lees hier meer over de Week van Gebed en het thema.

(45)

christmas-ornament-2605814_header

Kerstconcert door Gereformeerd Drachtster Mannenkoor

DrachtsterMannenkoorHet Gereformeerd Drachtster Mannenkoor o.l.v. Minne Veldman geeft een kerstconcert op vrijdag 14 december in De Fontein, de Kolken 89 te Drachten. Aanvang: 20.00 uur.

Bekende musici als fluitist Severin van Dijk, organist Bastiaan Stolk en pianist Jorrit Woudt verlenen medewerking.

Kaarten

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de koorleden.
Toegangsprijs in de voorverkoop: € 12,50. Aan de zaal € 15,00.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

(18)

Smakelijke-dag

Smakelijke dag 1 december 2018

Smakelijkedag01

ZATERDAG 1 DECEMBER SMAKELIJKE SNERTDAG

Het is al een traditie… In de wintermaanden is er een smakelijke snertdag! Kom zaterdag 1 december a.s. naar ons kerkgebouw/vergadercentrum! Van 11.00 – 13.30 uur is er gelegenheid om samen gezellig te eten. Ook dit keer maakt de plaatselijke slager overheerlijke snert klaar en natuurlijk zijn er ook weer verrukkelijke zelfgemaakte pannenkoeken. Neem gerust familie, buren en vrienden mee.

Toegang is gratis. Dit keer is er ook weer de mogelijkheid om te doneren voor een goed doel! Een van onze (voormalige) gemeenteleden heeft afgelopen zomer vrijwilligerswerk in Tanzania gedaan. Zij verbleef in een kinderopvang/school voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar. Het is een privéschool/-opvang die geen overheidssteun krijgt en afhankelijk is van donaties en hulp van vrijwilligers. Alle kinderen zijn welkom, ook de kinderen waarvan de ouders geen schoolgeld kunnen betalen. Zij ontvangen hier onderwijs en voedsel. De oprichter en directeur van de Rocklandschool vangt daarnaast samen met zijn vrouw 14 kinderen op die wegens allerlei verschillende omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Het plan van ons gemeentelid is om komende zomer weer naar Tanzania te gaan, les te geven en de leerkrachten aldaar te ondersteunen en trainingen aan hen te geven. Het zou fijn zijn als we haar een mooi geldbedrag mee kunnen geven voor dit goede doel.

(88)

fish-and-chips-2187421

Startdag 15 september 2018

Wanneer de vakanties (bijna) zijn afgelopen en de kerkelijke activiteiten weer gaan beginnen, willen we als gemeente het nieuwe seizoen openen met een startdag.

Op DV zaterdag 15 september a.s. organiseren we een gezellig samenzijn in ons kerkgebouw “de Haven”. Inloop vanaf 15:45 uur. De officiële opening volgt om 16:00 uur door ds. Herbert Meerveld.

Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. Tevens zijn er leuke activiteiten voor jong en oud.

Iedereen is van harte welkom.

De diaconie

PPT_Startdag2018

(41)

CGKV-Header-Joop-Gottmers

Lezing Joop Gottmers

Zondag 25 maart 19:45 in ‘De Haven’ (leeftijd: 12+)

Ex-kickbokskampioen en voormalig drugsbaron

 Joop Gottmers:
Een heel gewone knul belandt in de drugshandel.
Een zachtaardige jongen word kickbokskampioen.
Zijn verhaal is niet bepaald geschikt voor watjes..
Joop Gottmers groeide op als zoon van een café-eigenaar.
Zijn leven werd een uitzichtloze keten van geweld, drugs, veel geld en diepe ellende.
God greep in zijn leven in…
CGKV-Poster-Joop-Gottmers

(95)

high-tea-2000983_1280

Paasmiddag

Woensdagmiddag 28 maart wordt er een gezellige middag gehouden in het vergadercentrum van ons kerkgebouw.

De diaconessen nodigen u van harte uit en zij bereiden voor u een overheerlijke high tea!

Opgave voor deze middag, en voor eventueel vervoer naar de kerk, kan bij uw eigen wijkdiacones. Graag opgave vóór zondag 20 maart a.s.

De diaconessen

(23)

pansy-337140_1280

Gezellige Zendingsdag

Op 7 april a.s. organiseert de zendingscommissie een gezellige zendingsdag

Wat kunt u verwachten op deze dag? We organiseren Oudhollandse spelen. Er worden mooie violen en gebruikte boeken verkocht. En we hebben vers gebakken vis, heerlijke pannenkoeken, broodjes knakworst en u kunt smullen van een warme kom soep! De opbrengst van deze dag is bestemd voor de zending.

U/jij bent van harte welkom op 7 april van 10:00 uur tot 14:00 uur in ons kerkgebouw De Haven.

Vindt u of vind jij het leuk om mee te helpen op deze dag, dan horen wij dat graag.

De zendingscommissie CGKV de Haven

927555958-1_7259

(67)

4M Event 2018: Take off

vierkant_plaatje_eventHet 4M Event van de 4e Musketier is dé manier om het nieuwe jaar goed te beginnen, samen met je vrienden. De dag staat bol van de inspiratie, muziek, ontmoeting en beleving en is exclusief bedoeld voor de mannen van Nederland. Het 4M Event van 2018 is op 20 januari op de Luchthaven Twenthe.

MEN ONLY

Heb jij ook wel eens de gedachte: “later als ik groot ben…”? Later als ik groot ben, wil ik een betere vader zijn. Later als ik groot ben wil ik beter houden van mijn vrouw. Later als ik groot ben wil ik nog een keer een avontuur aan gaan. Later als ik groot ben wil ik echt iets betekenen voor mensen in nood. Weet je: het is later en je bent groot. Het is tijd voor jouw TAKE OFF. Soms heb je aan één dag voldoende. Eén grote dag boordevol inspiratie, uitdaging en mannen om je heen. Zorg dat je er bij bent! Aanmelden kan via 4m.nl/event.

(29)

christmas-ornament-2605814_header

Kerstbloemschikken

Op donderdag 14 december a.s. gaan we onder deskundige leiding van Ingrid de Haan en Saïda Smilde Kerstbloemschikken. De opbrengst (na aftrek van de kosten) is voor de zending.

De avond beging om 19.30 uur en de kosten zijn € 15,- p.p. Voor alle benodigdheden voor de bloemstukken wordt gezorgd. Zelf graag snoeischaar en/of mesje meenemen. Natuurlijk ontbreekt de koffie en thee niet!

Opgave kan tot en met 7 december a.s. via intekenlijst op de statafels in de hal.

(15)

Gezinsdienst 22 oktober

Gezinsdienst

(48)

bible-1149924_header

Bijbelstudieavond 6 december 2017

Op D.V. 6 december om 20.00 uur is er een bijbelstudieavond in ‘De Haven.’

De Bijbelstudieclub heeft het initiatief genomen om een bijbelstudieavond te organiseren, waarbij iedereen (Mannenvereniging, Jeugdalpha, Jeugdvereniging De Bron, Bijbelstudie 25+ en alle andere bijbelstudieclubs), maar ook iedereen die geïnteresseerd is, van harte welkom is.

Met name het samen spreken over ons leven met de Heer, staat centraal. Het onderwerp is: ‘Vol van bevrijding’. De hele dag wordt ons hart en hoofd gevuld met indrukken, prikkels en allerlei boodschappen. Dat beïnvloedt ons, dat vormt ons denken en ons doen. Waar ons hart vol van is, daar gaat onze liefde en aandacht heen. Als christenen willen we dat ons hart en gedachten gericht worden op Christus, op God die ons leven maakt en bewaard. Maar hoe kan ons verlangen op Hem gericht zijn met alle prikkels die op ons afkomen? Staan we er bewust bij stil hoe ons hart en ons verlangen wordt gevormd?

We hopen u te ontmoeten op 6 december, tot dan!

(41)

Smakelijke dag 4 november 2017

Smakelijkedag01Zaterdag 4 november a.s. wordt er weer een smakelijke dag gehouden in het vergadercentrum van ons kerkgebouw. Kom gezellig eten en steun het goede doel. Hulp aan wederopbouw voor Sint Maarten!

Doordat de orkaan “Irma” die begin september over het eiland raasde, is het noodzakelijk om de mensen die daar wonen te helpen. De opbrengst van deze dag zal gestort worden op het gironummer van het Rode Kruis. Met uw/jouw bijdrage kunnen hulpverleners van het Rode Kruis zorgen voor onderdak, voedsel, water, kleding en medische hulp.

Smakelijkedag02

Dit zijn de eerste beelden van Sint Maarten na de orkaan. Wilt u graag komen eten in de kerk en heeft u geen vervoer, neem even contact op met de organisatie. Meer informatie vindt u in het kerkblad.

Noteert u/jij de datum in de agenda en kom allen heerlijk eten in de kerk voor het goede doel!!

(42)

toys-2561392_Header

Spelmiddag 13 DECEMBER

Op D.V. 13 december organiseren de diaconessen een spelmiddag voor de ouderen in de Haven. Op de donkere dagen voor Kerst is het fijn om elkaar weer eens te ontmoeten en te spreken. We doen dit tijdens het sjoelen, rummikub etc. Natuurlijk onder het genot van koffie/thee met wat lekkers.

Bent u van plan om te komen? In het kerkblad staat hoe u zich op kunt geven. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dat ook gelijk melden.

Spelmiddag

(36)

VIJF EEUWEN REFORMATIE, EN HOE NU VERDER?

Lezing door prof. dr. Peter Nissen

  • Datum: 26 september 2017
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: Bogermancollege, Hemdijk 2 te Sneek
  • Toegang: € 5,00

Dit jaar wordt grootscheeps herdacht dat het vijf eeuwen geleden is dat de augustijnse monnik Maarten Luther in Duitsland zijn reformatorische opvattingen naar buiten bracht. Dat werd de aanzet tot een brede volksbeweging: de Reformatie. Die beweging bracht nieuw leven in het Westerse christendom, maar zorgde ook voor diepe verdeeldheid tussen katholieken en protestanten. Wat gebeurde er precies op 31 oktober 1517? Wat bewoog de kerkhervormers in de zestiende eeuw? Wat was hun inzet? We zullen zien dat het verlangen naar een hervorming van kerk en samenleving breed gedeeld werd, maar dat de visies uiteenliepen over de wijze waarop die hervorming moest worden doorgevoerd.

En wat kunnen wij nu, vijf eeuwen later, leren van de Reformatie? Wordt de kerk ook nu uitgedaagd om zich te vernieuwen en te herbronnen? Zijn wij bereid overbodige ballast overboord te gooien en ons af te vragen waar het werkelijk om gaat in de kerk? Kerkhistoricus Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek. Namens de remonstranten is hij lid van de Raad van Kerken in Nederland. Op allerlei manieren is hij, zelf van huis uit rooms-katholiek, betrokken bij de oecumenische beweging. Deze lezing is tevens de opening van het cursusjaar van de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG-Sneek). Meer informatie over de cursus: www.tvg-sneek.nl.

(43)