Schaatsen

Wie gaat er mee schaatsen op 16 februari 2018?

Geef je op via de intekenlijst in de hal van de kerk!

Schaatsen16-februari-2018

Tot dan!

(11)

jerusalem-1712855

INFORMATIEAVOND VOOR IEDEREEN/BELANGSTELLENDEN

ISRAËL 2019

In de vorige twee kerkbladen en in de postvakjes hebben wij gevraagd:

Wie gaat ermee naar het land van de BIJBEL?

We hebben al verschillende reactie en opgaves mogen ontvangen. Nu willen wij een avond organiseren voor iedereen. Op woensdagavond 31 januari 2018 komt de deskundige reisleidster Israël Coby Mulder van Beter Uit een presentatie geven in onze kerk ‘De Haven’.

De avond ziet er als volgt uit:

19.30 uur            Inloop onder het genot van een bakje koffie/thee

19.45 uur            Start presentatie

21.00 uur            Einde presentie inclusief vragenmomentje

Tot 21.30 uur    Rondlopen en wat losse vragen beantwoorden

 

Graag zien we jullie die avond om met elkaar de presentatie te kunnen bewonderen en alvast een beeld kunnen vormen wat voor moois ons te wachten staat.

Wij hebben er zin in, jullie ook?

(3)

TakeOFF

4M Event 2018: Take off

vierkant_plaatje_eventHet 4M Event van de 4e Musketier is dé manier om het nieuwe jaar goed te beginnen, samen met je vrienden. De dag staat bol van de inspiratie, muziek, ontmoeting en beleving en is exclusief bedoeld voor de mannen van Nederland. Het 4M Event van 2018 is op 20 januari op de Luchthaven Twenthe.

MEN ONLY

Heb jij ook wel eens de gedachte: “later als ik groot ben…”? Later als ik groot ben, wil ik een betere vader zijn. Later als ik groot ben wil ik beter houden van mijn vrouw. Later als ik groot ben wil ik nog een keer een avontuur aan gaan. Later als ik groot ben wil ik echt iets betekenen voor mensen in nood. Weet je: het is later en je bent groot. Het is tijd voor jouw TAKE OFF. Soms heb je aan één dag voldoende. Eén grote dag boordevol inspiratie, uitdaging en mannen om je heen. Zorg dat je er bij bent! Aanmelden kan via 4m.nl/event.

(12)

Smakelijke-dag

Smakelijke dag 3 februari 2018

Smakelijkedag01

De volgende overheerlijke snert-/pannenkoekendag zal worden gehouden op zaterdag 3 februari a.s.

Iedereen is weer van harte welkom om 10.30 uur tot 13.00 uur in het vergadercentrum van de kerk om elkaar gezellig te ontmoeten en samen te eten. Nodig ook je buren, vrienden en vriendinnen uit voor dit gezellige samenzijn!

Mee-eten is gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het goede doel. Dit keer voor de stichting Tot heil des Volks. Deze organisatie heeft diverse projecten in Amsterdam o.a. de AHA is een dagopvang voor dak- en thuislozen midden op de Wallen in Amsterdam. Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een ‘thuis’. Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten. Bij AHA bieden we hun een huiskamer, een plek om tot zichzelf te komen en een mogelijkheid om het Evangelie van Jezus Christus te horen.

Smakelijke Dag 2018

(34)

Opvoedevent Maak ze sterk

Raiseup

Een inspirerende en opbouwende dag voor iedereen die kinderen en jongeren wil opbouwen en versterken!

Er is een prachtig en afwisselend programma met verschillende seminars en workshops, muziek en tijd voor ontmoeting.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: God leren kennen, Help, mijn kind wordt puber, weerbaarheid en seksualiteit.

Hoe kunnen we kinderen en tieners sterk maken en helpen Gods Woord toe-passen in het leven nu? Jij maakt verschil in hun leven. Kom ook en laat je inspireren!

  • Datum: 20 januari 2018
  • Tijd: 10:00 – 16:00 uur
  • Waar: CGK kerk te Drachten
  • Kosten: gratis deelname (er wordt een collecte gehouden voor de onkosten)
  • Aanmelden: www.raiseup.nl/inschrijven

Incl. speciaal programma voor trainers Maak ze Sterk!

Meer info? Kijk hier!

(21)

christmas-ornament-2605814_header

Kerstbloemschikken

Op donderdag 14 december a.s. gaan we onder deskundige leiding van Ingrid de Haan en Saïda Smilde Kerstbloemschikken. De opbrengst (na aftrek van de kosten) is voor de zending.

De avond beging om 19.30 uur en de kosten zijn € 15,- p.p. Voor alle benodigdheden voor de bloemstukken wordt gezorgd. Zelf graag snoeischaar en/of mesje meenemen. Natuurlijk ontbreekt de koffie en thee niet!

Opgave kan tot en met 7 december a.s. via intekenlijst op de statafels in de hal.

(8)

Gezinsdienst 22 oktober

Gezinsdienst

(41)

bible-1149924_header

Bijbelstudieavond 6 december 2017

Op D.V. 6 december om 20.00 uur is er een bijbelstudieavond in ‘De Haven.’

De Bijbelstudieclub heeft het initiatief genomen om een bijbelstudieavond te organiseren, waarbij iedereen (Mannenvereniging, Jeugdalpha, Jeugdvereniging De Bron, Bijbelstudie 25+ en alle andere bijbelstudieclubs), maar ook iedereen die geïnteresseerd is, van harte welkom is.

Met name het samen spreken over ons leven met de Heer, staat centraal. Het onderwerp is: ‘Vol van bevrijding’. De hele dag wordt ons hart en hoofd gevuld met indrukken, prikkels en allerlei boodschappen. Dat beïnvloedt ons, dat vormt ons denken en ons doen. Waar ons hart vol van is, daar gaat onze liefde en aandacht heen. Als christenen willen we dat ons hart en gedachten gericht worden op Christus, op God die ons leven maakt en bewaard. Maar hoe kan ons verlangen op Hem gericht zijn met alle prikkels die op ons afkomen? Staan we er bewust bij stil hoe ons hart en ons verlangen wordt gevormd?

We hopen u te ontmoeten op 6 december, tot dan!

(30)

Smakelijke dag 4 november 2017

Smakelijkedag01Zaterdag 4 november a.s. wordt er weer een smakelijke dag gehouden in het vergadercentrum van ons kerkgebouw. Kom gezellig eten en steun het goede doel. Hulp aan wederopbouw voor Sint Maarten!

Doordat de orkaan “Irma” die begin september over het eiland raasde, is het noodzakelijk om de mensen die daar wonen te helpen. De opbrengst van deze dag zal gestort worden op het gironummer van het Rode Kruis. Met uw/jouw bijdrage kunnen hulpverleners van het Rode Kruis zorgen voor onderdak, voedsel, water, kleding en medische hulp.

Smakelijkedag02

Dit zijn de eerste beelden van Sint Maarten na de orkaan. Wilt u graag komen eten in de kerk en heeft u geen vervoer, neem even contact op met de organisatie. Meer informatie vindt u in het kerkblad.

Noteert u/jij de datum in de agenda en kom allen heerlijk eten in de kerk voor het goede doel!!

(21)

toys-2561392_Header

Spelmiddag 13 DECEMBER

Op D.V. 13 december organiseren de diaconessen een spelmiddag voor de ouderen in de Haven. Op de donkere dagen voor Kerst is het fijn om elkaar weer eens te ontmoeten en te spreken. We doen dit tijdens het sjoelen, rummikub etc. Natuurlijk onder het genot van koffie/thee met wat lekkers.

Bent u van plan om te komen? In het kerkblad staat hoe u zich op kunt geven. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u dat ook gelijk melden.

Spelmiddag

(25)

VIJF EEUWEN REFORMATIE, EN HOE NU VERDER?

Lezing door prof. dr. Peter Nissen

  • Datum: 26 september 2017
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: Bogermancollege, Hemdijk 2 te Sneek
  • Toegang: € 5,00

Dit jaar wordt grootscheeps herdacht dat het vijf eeuwen geleden is dat de augustijnse monnik Maarten Luther in Duitsland zijn reformatorische opvattingen naar buiten bracht. Dat werd de aanzet tot een brede volksbeweging: de Reformatie. Die beweging bracht nieuw leven in het Westerse christendom, maar zorgde ook voor diepe verdeeldheid tussen katholieken en protestanten. Wat gebeurde er precies op 31 oktober 1517? Wat bewoog de kerkhervormers in de zestiende eeuw? Wat was hun inzet? We zullen zien dat het verlangen naar een hervorming van kerk en samenleving breed gedeeld werd, maar dat de visies uiteenliepen over de wijze waarop die hervorming moest worden doorgevoerd.

En wat kunnen wij nu, vijf eeuwen later, leren van de Reformatie? Wordt de kerk ook nu uitgedaagd om zich te vernieuwen en te herbronnen? Zijn wij bereid overbodige ballast overboord te gooien en ons af te vragen waar het werkelijk om gaat in de kerk? Kerkhistoricus Peter Nissen is hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en remonstrants predikant in Oosterbeek. Namens de remonstranten is hij lid van de Raad van Kerken in Nederland. Op allerlei manieren is hij, zelf van huis uit rooms-katholiek, betrokken bij de oecumenische beweging. Deze lezing is tevens de opening van het cursusjaar van de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG-Sneek). Meer informatie over de cursus: www.tvg-sneek.nl.

(25)