bible-1149924_header

Bijbelstudieavond 6 december 2017

Op D.V. 6 december om 20.00 uur is er een bijbelstudieavond in ‘De Haven.’

De Bijbelstudieclub heeft het initiatief genomen om een bijbelstudieavond te organiseren, waarbij iedereen (Mannenvereniging, Jeugdalpha, Jeugdvereniging De Bron, Bijbelstudie 25+ en alle andere bijbelstudieclubs), maar ook iedereen die geïnteresseerd is, van harte welkom is.

Met name het samen spreken over ons leven met de Heer, staat centraal. Het onderwerp is: ‘Vol van bevrijding’. De hele dag wordt ons hart en hoofd gevuld met indrukken, prikkels en allerlei boodschappen. Dat beïnvloedt ons, dat vormt ons denken en ons doen. Waar ons hart vol van is, daar gaat onze liefde en aandacht heen. Als christenen willen we dat ons hart en gedachten gericht worden op Christus, op God die ons leven maakt en bewaard. Maar hoe kan ons verlangen op Hem gericht zijn met alle prikkels die op ons afkomen? Staan we er bewust bij stil hoe ons hart en ons verlangen wordt gevormd?

We hopen u te ontmoeten op 6 december, tot dan!

(34)